Hvede på nettet

Der kan hentes gratis råd og vejledning om hvede på en opdateret Internet-hjemmeside.

LandbrugsRådgivning Østjylland I/S (LRØ) er nu på nettet med en ny udgave af deres hvede-hjemmeside. Ved at klikke ind på www.hvede.dk kan man få gratis og uafhængig rådgivning, aktuel vejledning og baggrundsstof vedrørende dyrkning af hvede.

Der gives vejledning omkring vinterhvede, som er Danmarks største afgrøde og derfor af stor økonomisk betydning for mange landmænd. Rådene omfatter alt om dyrkning af vinterhvede, lige fra etablering og sortsvalg til gødskning og bekæmpelse af ukrudt, svampe og skadedyr.

- Hjemmesiden er uafhængig af firmainteresser og oplyser åbent om både økonomisk og politisk korrekt optimering af indsatsen i vinterhvede. Uanset tilhørsforhold til landboorganisationerne er det gratis at anvende hjemmesiden, fortæller chefkonsulenten for planteavl hos LRØ, Klaus D. Johansen.

Hjemmesiden er lavet af planteavlskonsulenter fra LandbrugsRådgivning Østjylland I/S. Grundlaget for informationerne er det omfattende forsøgsarbejde fra Landskontoret for Planteavl og Danmarks JordbrugsForskning, suppleret med erfaringer fra landmænd og konsulenter.

I vækstsæsonen bliver siden opdateret løbende, hvor der under »Seneste nyt« er aktuelle anbefalinger om behandlinger i marken. Der sendes e-mails med nyheder til de, der har tilmeldt sig mailservicen. Allerede nu er der cirka 200 tilmeldinger fra alle egne af Danmark. Der er mulighed for at rette spørgsmål direkte til konsulenterne via hjemmesiden. I vækstsæsonen er siden bemandet alle hverdage, så svar kan forventes hurtigt og altid indenfor et døgn.

Læs også