Komplicerede regler afholder selvstændige fra deltidsefterløn

Af analysen fra ASE fremgår det, at blandt de 50-59 årige ønsker godt 30 procent rent faktisk at gå på deltidsefterløn. Det er imidlertid kun ganske få selvstændige, der gør brug af ordningen i praksis.

Mange selvstændige vil gerne gå på deltidsefterløn. Men når det kommer til stykket, afholder de fleste sig fra det.

Det viser en analyse, som ASE, der er A-kassen for selvstændige erhvervedrivende, netop har offentliggjort.

Deltidsefterlønsordningen giver en virksomhedsejer mulighed for fortsat at drive virksomhed i begrænset omfang samtidig med at vedkommende modtager deltidsefterløn.

- En væsentlig årsag til at ordningen anvendes så lidt er helt klart de alt for komplicerede regler, siger Jesper Bøge fra ASE.

A-kassen foreslår på den baggrund, at reglerne ændres, så flere selvstændige frem over kan og vil udnytte ordningen om deltidsefterløn - frem for som mange at luke deres virksomhed helt og gå på fuld efterløn.

Man kan kontakte ASE på www.ase.dk

Læs også