Fælles brøl fra kvægbønderne

Fem udvalg bliver til ét, når Dansk Kvæg træder sammen i september.

25.000 danske kvægbrugere får fra september én overordnet folkevalgt bestyrelse og ét talerør både fagligt og politisk.

- Dansk Kvæg er en realitet efter vedtagelse hos de fem partnere bag den nye konstruktion: Landboforeningerne, Dansk Familielandbrug, Mejeriforeningen, Kødbranchens Fællesråd og Dansk Kvægavl, oplyser man fra Landbrugets Rådgivningscenter.

Dansk Kvæg træder i stedet for Økonomiudvalget Kvæg, Landsudvalget for Kvæg, Overvågningsudvalget for Smitsomme Kvægsygdomme og Mejeribrugets Kvoteudvalg og skal desuden være bestyrelse for Kvægbrugets Forsøgscenter ved Foulum.

Bestyrelsen for den nye organisation træder sammen den 10. september.

Den første handling bliver ansættelsen af en direktør, der skal lede den nye organisation med medarbejderne placeret på Landbrugets Rådgivningscenter, i Mejeriforeningen og i kødbranchens fællesråd.

Læs også