Opbakning til nyt biogasanlæg

BIOENERGI: Et nyt større biogasanlæg er på vej på Give-kanten. Godt 30 medlemmer bakkede op om det planlagte Vejle Vesteregns Biogas AmbA, i forbindelse med den stiftende generalforsamling i Give.

Interessen for biogas er stigende. Det gælder også på Give-egnen, hvor interessen og opbakningen – efter en forsigtig start – blev stadfæstet i forbindelse med den stiftende generalforsamling af Vejle Vesteregns Biogas AmbA.

Den stiftende generalforsamling var indkaldt af arrangørerne Give Fjernvarme AmbA og Jysk Landbrug, der begge er med i projektet. Førstnævnte som aftager af varmen fra det kommende biogasanlæg og sidstnævnte som rådgivningsenhed og sparringspartner på projektet.

Forud for aftenens start havde 23 underskrevet papirerne og hver indbetalt de 10.000 kroner, der er kravet for at være med i første fase. Efter en gennemgang og debat om projektet steg tallet i løbet af aftenen til 32, og dermed var der basis for det videre forløb af den stiftende generalforsamling, hvor der blev valgt fem betyrelsesmedlemmer.

Det gav valg til landmændene Søren Brok, Søren Søndergaard, Hans Rasmussen, Jens Chr. Mathiasen og Olav Bjerremann. De to sidstnævnte blev valgt for et år. 1. suppleant blev Peter Bruun mens 2. suppleant blev Olav Lage, der repræsenterede Give Fjernvarme AmbA, hvor han er driftsleder.

Valget af Olav Lage til »kun 2. suppleant« fik formand for Give Fjernvarme AmbA, Søren Tølbøl, til efterfølgende at udtrykke sin skuffelse over, at fjernvarmeværket som aftager af varme fra det kommende biogasanlæg, dermed ikke er repræsenteret i den nye bestyrelse.

Det fik Jens Chr. Mathiasen til at sige, der i bestyrelsen er åbnet op for muligheden for eksterne medlemmer, så Give Fjernvarme AmbA alligevel ville få mulighed for at sidde med i bestyrelsen. En bestyrelse der i den kommende uge konstitueres med formand.

Både konventionelt og økologisk
De 32 andelshavere i det nye biogasanlæg repræsenterer omkring 9000 dyreenheder, der skal levere den mængde gylle, der sammen med energiafgrøder skal udgøre biogasanlægget, der forventes at blive et to-strenget anlæg med både en økologisk og en konventionel del.

Aftageren af varen bliver Give Fjernvarme AmbA, der ser muligheden for at kunne levere billigere varme, mens man i Vejle Kommune, der ligeledes er med i projektet, ser muligheden for at slå et slag for energipolitikken i en grøn retning, samtidig med at dele af kommunens organiske affald, vil indgå i biogasanlægget.

Investeringerne i biogasanlægget er i skitseprojektet planlagt til 100 mio. Heraf skal andelshaverne selv ud at skaffe de 20 procent. Resten fordeles på kommunal støtte og statslig støtte via Grøn Vækst.

20 års erfaringer
Biogasanlæg er langt fra nogen ny opfindelse i Danmark. De første biogasanlæg så dagens lys i slutningen af 1970´erne. Og blandt dem der har været med i mange år finder man Linkogas, der har godt 20 års erfaring omkring biogas.

I forbindelse med den stiftende generalforsamling i Give, var formand i Linkogas i Lintrup, Aksel Buchholt, der fortalte de erfaringer man har gjort si i biogasselskabet, der blev etableret tilbage i1990 af 60 landmænd og som i dag leverer biogas til hvad der svarer til 700 helårsbeboelser.

- Dengang var det svært at starte op. Vi skulle både have kommune, amt og landboforening overbevist. Det er lettere nu, hvor I har kommune, region og landboforening med, forklarede Aksel Buchholt, der ikke lagde skjul på, at han ser store energi- , miljø- som indtjeningsmæssige muligheder for biogas i fremtiden efterhånden som naturgassen fra Nordsøen slipper op.

Han noterede sig samtidig, at Grøn Vækst samtidig ligestiller biogas med naturgas.

Og så lød rådet ellers på at se sig for med leverandør af anlægget, for at sikre sig at det fungerer optimal fra start. Og så ellers tålmodighed med hensyn til indtjening, for der vil gå år før det begynder at give afkast. Til gengæld kunne Aksel Buchholt også notere sig, at indtjeningen for biogas er god for tiden – endda rigtig god.

Læs også