Refinansiering af rentetilpasningslån - nu eller senere

(LANDBRUG SYD) Forventer man en stigende rente på omkring 0,3 procent eller mere inden december, bør renten låses nu.

Det er allerede nu muligt at låse renten for 2004 fast ved at betale et tillæg til den rente, som dagligt kan aflæses i kurslisterne. Beslutningen om fastlåsning af rentesatsen skal tages ud fra en forventning om, hvad man tror renten vil være i december 2003. Forventer du en stigende rente på omkring 0,3 procent eller mere, bør man låse renten nu.

Det afhænger af, om man tror på en vedvarende, stigende rente henover de næste par år eller mere. Hvis man vælger et F3-lån frem for et F1-lån betyder det ca. 0,8 procent i rentestigning. Et F5-lån er yderligere ca. 0,6 procent dyrere.

Mange udtaler sig om forventningerne til markedet: Jyske Banks forventning til de næste seks måneder er, at USA muligvis nedsætter renten yderligere med 0,25 procent, og at Europa vil sænke renten med op til 0,50 procent.

Danske Bank forventer, at renten i USA vil stige med omkring 0,15 procent i det næste halve år og herefter 0,75 procent i det efterfølgende halve år, altså en stigning på ca. 0,9 procent indenfor det næste års tid. Renten i Europa forventes imidlertid at falde med knap 0,5 procent på seks måneders sigt for herefter at stige.

Sydbank forudser en faldende rente fra p.t. 2,15 til 1,50 procent om et år. Indenfor det næste halve år forventes renten at falde til 1,75 procent. Den lange rente forventes derimod at ville stige fra 5,55 procent til 5,70 procent indenfor et år. Det kunne måske være et tegn på en vending i rentekurven.

Det er svært at spå om, når vi ser de divergerende forventninger fra de forskellige banker.

Der er i øjeblikket meget stor usikkerhed om, hvilken vej renten går. Hvordan den enkelte låntager (landmand) skal forholde sig, afhænger af, hvilke lån man har, og hvor stor risiko, man er villig til at løbe sammenholdt med ens egne forventninger til rentemarkedet.

Jeg opfordrer til, at man kontakter sin økonomikonsulent i Sønderjysk Landboforening for at få en vurdering af/råd om den nuværende finansieringsstrategi for din ejendom.

Læs også