Maskinstation i 50 år

Sukkerroer og vognmandskørsel er to vigtige arbejdsområder for Avnslev Maskinstation, der fredag den 19. juli kan fejre 50 års jubilæum.

I 1952 – i en alder af kun 16 år – startede Jørgen Jensen Avnslev Maskinstation. Det skete på hans forældres landejendom i Nordenhuse ved Nyborg, hvor maskinstationen stadig har til huse.

Starten blev gjort med en »lille grå« Ferguson med tilhørende plov og harve, og siden er virksomheden vokset stille og roligt, så den i dag beskæftiger tre en halv medarbejder foruden den nuværende indehaver, grundlæggerens søn, Erik Jensen. Jørgen Jensen, der gik på efterløn i 1996, har dog stadig sin gang på maskinstationen, hvor han blandt andet læsser 20.000 tons sukkerroer hvert efterår.

I virkeligheden har der i næsten 100 år været drevet erhvervsvirksomhed fra ejendommen i Nordenhuse. Jørgen Jensens bedstefar købte ejendommen i 1903, og han begyndte med det samme at køre vognmandsforretning – med heste.

De første 15 år var Avnslev Maskinstation koncentreret om almindeligt landbrugsarbejde, men i 1967 anskaffes den første rendegraver samt en lastbil til kørsel med korn og sukkerroer.

I dag kommer halvdelen af omsætningen fra vognmandskørsel – stadig primært med korn og roer, og vognparken består af to Volvo lastvognstræk. Der ud over udføres lidt entreprenørarbejde samt gravearbejde for tre lokale vandværker.

I 1985 startede et glidende generationsskifte, idet Erik Jensen, der er uddannet landbrugsmaskinmekaniker, overtog halvdelen af maskinstationen. I 1992 overtog han den resterende halvdel, mens Jørgen Jensen drev landbruget på ca. 100 ha incl. forpagtning. I 1996 forpagtede Erik Jensen landbruget, som han senere overtog i 2000.

50 års jubilæet markeres med åbent hus på maskinstationen på adressen Falkevej 4, Nordenhuse, Nyborg, fredag den 19. juli, fra kl. 11.00.

Læs også