200 landmænd opfordrer ministeren: Ryd op i screeningssagerne NU!

Landets amter er ved at sande til i de såkaldte screenings-sager. Screeningerne skal afklare om en udvidelse af et landbrug vil påvirke miljøet så meget, at det vil kræve en VVM-pligt.

Screeningerne skal foretages på basis af skøn og eksisterende viden. Imidlertid har mange amter efterhånden erstattet skønnet og viden med en decideret sagsbehandling og krav om indhentning af ny viden - næsten uanset hvor minimale ændringer, der er tale om. Der er eksempler på, at såvel ændringer/nedskæringer i antallet af dyreenheder, som udvidelser på bare tre dyreenheder, har været igennem amternes hænder.

Sidste år blev der behandlet knap 2.000 screeningssager, hvoraf kun 6-7 procent af sagerne udløste en VVM-pligt. Resultatet af denne administrationspraksis er, at landmænd, der ønsker at ændre deres bedrift, almindeligvis må vente 3-6 måneder for en simpel screeningssag. Hertil kan så lægges 6-8 måneder, hvis sagen sendes videre til Naturklagenævnet.

På den baggrund sendte 200 landmænd, der mandag drøftede miljøregulering i landbruget, en kraftig opfordring til miljøminister Hans Chr. Schmidt om her og nu at få amterne til at håndtere screeningssagerne mere hensigtsmæssigt, så sagsbehandlingstiden kan nedbringes.

Opfordringen blev samtidig sendt med de to folketingsmedlemmer, Ejvind Vesselbo (V) og Pernille Blach Hansen (S), hjem, og blev i øvrigt støttet af Amtsrådsforeningens nyvalgte formand, Kr. Ebbensgaard. Alle tre deltog i mødet.

Opfordringen til akut indgriben skal ses i forlængelse af det brev, som amter, kommuner og landbruget i fredags sendte til miljøministeren om opfordring til at forenkle og målrette miljøreguleringen. Den nuværende regulering er tung og klodset og blokerer for landbrugenes udvikling uden det sikrer hensynet til natur og miljø.

Men problemet med screeningssager er så massivt og påtrængende, at det ikke kan afvente et langvarigt udredningsarbejde om en målrettet miljøregulering, mener de 200 landmænd. Derfor er ministeren nødt til at handle nu.

Læs også