Mælk med hormoner går direkte i gyllen

Samvittighedsløs irsk fabrikant har bragt belgiske, hollandske, tyske og danske foderstoffirmaer og mælkeproducenter i en pinlig situation ved at sælge hormonforurenet sukkersaft. Men der er sandsynligvis ingen sundhedsfare for mennesker

Fire danske landmænd og et sønderjysk korn- og foderstoffirma er uforskyldt endt i en forbistret knibe efter, at en irsk medicinfabrik har solgt et belgisk firma sukkersaft, som var forurenet med hormonet medroxyprogesteron acetat (MPA). Det belgiske firma Bioland videresolgte sukkervandet, som har været brugt til at betrække svangerskabsforebyggende hormontabletter, til to sodavandsfabrikanter samt til dyrefoder.

Skandalen blev opdaget, da en hollandsk svineavler ikke kunne få sine søer drægtige. Tyske aviser skriver, at det ikke er klart, om sodavanderne eller kød og mælk fra dyr, der har fået det forurenede foder, vil have samme virkning på mennesker, men man understreger, at der kun er meget små mængder hormon i de produkter, der når frem til menneskers fødemidler. Hormonet vil sandsynligvis være så fortyndet, at det ikke virker.

Men i Tyskland er der spærret for produkter fra hundredvis af gårde, som i op til et halvt år har fodret med det hormonholdige foder. Det er simpelt hen forbudt at sælge kød og mælk fra disse bedrifter.

Fødevaredirektoratet vurderer dog, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko ved at have spist kød eller drukket mælk fra de berørte gårde, fordi det drejer sig om så fortyndede doser.

EU-kommissionen har som opfølgning på skandalen i Holland samlet alle oplysninger om aftagere af foderet og udsendt en såkaldt »Rapid Alert« med oplysning om, hvem der har aftaget det hormonholdige foder.

Plantedirektoratet og Fødevaredirektoratet har fundet frem til fire kvægbedrifter i Sønderjylland. Foderet er importeret af C. Carstensen, Bylderup Bov, som har leveret til de tre besætninger. Den fjerde gård har selv indført foderet. I alt er der kommet 99 tons af det forurenede foder til Danmark, men ca. 42 tons ligger stadig hos grovvareselskabet og ca.23 tons på de berørte gårde.

Alt forurenet foder trækkes tilbage, og besætningerne bliver sat under tilsyn, hvilket medfører følgende: Den forurenede melasse må ikke bruges. Plantedirektoratet udtager prøver til analyse for MPA; dyr, der har fået den forurenede melasse, må ikke leveres til slagtning, og deres mælk må ikke sendes til mejeri; der indsamles oplysninger om levende dyr, der er afgået fra besætningerne, og om leverancer af slagtedyr fra gårdene og; blokaden af de ramte gårde bliver ikke hævet, før det ved analyse er påvist, at både foder og produkter er fri for MPA.

Man regner samlet med, at over 15.000 tons foder er blevet forurenet med hormonet. I Tyskland, Holland og Belgien har myndighederne gennemført analyser af både foder og kød, og med udgangspunkt i disse analyser vurderer det danske fødevaredirektorat, at der ikke er sundhedsrisiko ved at have spist produkter fra de fire berørte gårde.

Alligevel er forurening med MPA absolut uacceptabel, og derfor bliver levering fra de ramte gårde ikke tilladt, før det er påvist, at hverken foder eller fødevarer indeholder MPA.

På EU-plan vokser skandalen også. Ifølge EU-kommissionen har alle EU-lande bortset fra Finland, Grækenland, Irland og Østrig konstateret import af det forurenede foder.

Skandalen kan komme til at betyde, at der oprettes en EU-positivliste for, hvad der må kommes i husdyrfoder. Hidtil har man kun haft en liste for, hvad der er direkte forbudt at putte i foderet.

Læs også