Svineproducent starter ny alternativ foderfabrik

Et stigende antal landmænd vælger selv at blande foderet til deres dyr. De får nu hjælp til opgaven af den nystartede virksomhed Nutrio A/S i Brædstrup, der vil producere såkaldte premix-blandinger til især de mange svineproducenter, der selv ønsker at blande fodret og spare penge.

De faldende priser på korn har skabt et stadigt voksende marked blandt mange landmænd, ikke mindst de store svineproducenter, for hjemmeblanding af foder. Mange vælger nemlig selv at blande foderet til dyrene i stedet for at købe færdige blandinger hos de store foderstofselskaber.

Det har nu fået svineproducent Carsten Lind Pedersen i Brædstrup til sammen med cand.agro. Poul Erik Nielsen og cand.merc. Jørgen Sejer Petersen at etablere virksomheden Nutrio A/S, der skal producere såkaldte premix-blandinger, dvs. færdige blandinger til for eksempel korn, så landmanden kan blande sit eget foder i stedet for at købe det færdigt hos korn- og foderstoffirmaet.

– Grundlaget for at starte en virksomhed, som retter sin aktivitet direkte mod hjemmeblanderne, er, at dette område er i rivende udvikling. Det er det på grund af de meget lave kornpriser, som giver store fordele for den landmand, der selv blander foderet til sine dyr, siger Carsten Lind Pedersen, der bliver adm. direktør i Nutrio A/S.

Både Carsten Lind Pedersen og Jørgen Sejer Petersen understreger dog, at besparelsen kan variere afhængig af forhold som kornpriser, der igennem længere tid har været faldende, men de tror begge, at kornpriserne med det seneste EU-udspil på området vil holde sig på det lave niveau og måske endda vil falde yderligere.

Carsten Lind Pedersen mener, at det hidtil har været et overset marked, hvor der i stedet har været stor fokus på fabriksfabrikeret foder. Og han mener, at langt flere vil få øjnene op for fordelene ved hjemmeblandinger, der foruden at være billigere har andre fordele som for eksempel lavere frekvens af sygdomssmitte som blandt andet salmonella.

– Fordelen er, at landmanden kender sit foder bedre, fordi han får sit eget igen og ikke noget tilfældigt leveret fra et korn- og foderstoffirma, siger Carsten Lind Pedersen, der selv står som garant for den premix-blanding, som Nutrio skal producere og som blandt andet indeholder vitaminer og mineraler, som er nødvendige for dyrene.

Han tilføjer, at Nutrio satser på at få 10 procent af premix-markedet, der anslås til at ligge på mellem 70.000 og 80.000 tons om året. Foruden premix-blandinger til svin og kvæg vil Nutrio tilbyde et sortiment af startfoderkoncentrater til smågrise, specialfoder til smågrise samt en række andre fodertilsætninger.

Læs også