Delte meninger om fjerkrævaccination

STIKKEN SAG: Den ubehagelige situation med Newcastle Disease i fjerkræbesætninger flere steder i Jylland volder fortsat problemer landet over. Vaccination kan blive aktuel i Danmark.

Meningerne er delte i fjerkræbranchen, når det gælder indførelsen af et vaccinationsprogram mod sygdommen Newcastle Disease.

Kyllingeproducent Jacob Hansen, Åkirkeby på Bornholm, der deltager i Effektivt Landbrugs faglige føljeton, påpeger, at det er oplagt at tage diskussionen om vaccination netop nu, hvor sygdomsudbrud i Jylland skaber store problemer for hele branchen.

- Det er aldrig godt at vaccinere sig ud af problemerne, men kendsgerningen er, at alle naboerne syd for os gør det, erkender han.

- Selv om vi hidtil har været erklæret fri for Newcastle Disease, så har vi på den anden side ikke opnået nogen merpris for vores produkter. Så ud fra en producents synspunkt kan der tales for. Men efter min opfattelse er det et skråplan. Som levende vaccine kan vaccinationen føre andet med sig, så det er ikke helt enkelt at tage stilling til, mener den bornholmske fjerkræproducent.

- Men vi ligger i en zone på grund af andres påbud, hvorfor vi ikke kan levere ud af zonen. Udleveringsforbuddet gælder i 15 dage, og disse dages leverancer på 1,5 millioner daggamle kyllinger, som skulle ud til kunderne, må aflives.

- Til daglig gør vi alt for at levere livskraftige dyr, og har selv alle mulige foranstaltninger for at undgå sygdomme. Men vi må alligevel acceptere aflivningen af dyrene, siger direktøren.

Han finder situationen utryg, katastrofal og uoverskuelig, så han forstår godt, at hele slagtekyllingebranchen tager diskussionen op om vaccination.

De har hele tiden presset på, da alle lande syd og vest for Danmark allerede vaccinerer, og kun Sverige, Norge, Finland og Island har hidtil undladt.

- Det er et klart ønske fra branchen at få tilladelse til vaccination, og for vores vedkommende vil jeg sige, at vi meget gerne vil være med, fastslår Peter Jørgensen.

- Nu er jeg spændt på, hvordan det vil gå med en lignende leverance i næste uge, fortæller Jacob Hansen.

I en sygdomssituation kan det være en væsentlig fordel at have en isoleret beliggenhed – sådan som den bornholmske fjerkræproducent har det. Jacob Hansen har dog også garderet sig på anden vis.

- Til min almindelige landbrugsforsikring ved Bornholms Brand har jeg tegnet et tillæg for både driftstab og manglende levering - en såkaldt leverandør/aftager forsikring - så det giver en vis ro i situationen, mener han trods alt.

Læs også