Den lokale Andel ansætter landmandsuddannet informationschef

Kris Vetter, der tidligere har været salgschef i SPF-Selskabet, flytter fra april med DLA til havnen i Fredericia. Her skal han varetage Landsforeningens informationsopgaver.

Landsforeningen Den lokale Andel (DLA) har pr. 1. april ansat Kris Vetter som ny informationschef.

Den nye informationschef er 40 år, og opvokset på en gård i Østjylland, hvilket har smittet af på det senere karrierevalg. Med sig i bagagen har Kris Vetter således en landmandsuddannelse og en uddannelse som landbrugstekniker fra Vejlby Landbrugsskole. Han er desuden handelsuddannet i Superfos Korn og senere DLG.

Det er med andre ord en mand med en solid ballast fra landbruget, der frem over skal varetage Landsforeningens informationsopgaver eksternt såvel som internt.

- For os har det været vigtigt, at vi har fundet en informationschef, der er udadvendt, og som formår at se tingene udefra og ind og ikke kun indefra og ud, fastslår Den lokale Andels direktør, Per Dige Pedersen, over for Effektivt Landbrug.

I 1999 skiftede Kris Vetter til en stilling som salgschef i SPF-Selskabet i Vejen, og på det seneste har han været en tur om den grafiske branche. Disse erfaringer skal han blandt andet bruge til at forbedre »Grovvarelederen«, der er Den lokale Andels fagtidsskrift.

- Grovvarelederen vil frem over få et oplag på cirka 21.000 mod cirka 2.000 i dag. Det betyder, at samtlige gårde over 50 hektar i fremtiden otte gange årligt vil modtage Grovvarelederen, forklarer Kris Vetter, der uddyber:

- Det er min holdning, at vi ikke skal angribe vore konkurrenter i vores informationsmateriale. Vi skal i stedet bruge vore kræfter på at fortælle, hvad det er vi selv kan, og hvad vi står for i DLA. Den lokale Andels styrker er helt klart den nære kontakt til kunderne ude i lokalforeningerne. Det er her beslutningerne træffes, og de er derfor nærværende og målrettet. Disse unikke egenskaber skal markedsføres, og Grovvarelederen er et oplagt medie til dette, nævner Kris Vetter der ud over Grovvarelederen blandt andet skal skrive DLA-expressen, der er et internt informationsblad samt stå bag en række øvrige interne informationsopgaver. Han får desuden ansvaret for Den lokale Andels hjemmeside.

Informationschefen skal samarbejde med et redaktionsudvalg bestående af forretningsførere og formænd fra lokalforeninger tilknyttet Landsforeningen.

Kris Vetter afløser den nuværende informationschef, Morten Frost, der ikke har ønsket at flytte med DLA fra Århus til foreningens nye domicil på havnen i Fredericia. De nye lokaler tages i øvrigt i brug 2. april.

Læs også