Tilfreds med den økonomiske politik

Landbruget og fødevareindustrien er tilfreds med, at regeringen viderefører den ansvarlige økonomiske politik, som sikrer lav inflation og rente. Det fremgår af en ny analyse, som Jyllands-Posten offentliggjorde Påskelørdag

Regeringsskiftet i november gavner dansk erhvervsliv, fremgår det af den analyse, som PLS Rambøll har lavet for JP. Generelt påpeger 46 pct. af de spurgte virksomheder i analysen, at deres konkurrenceevne bliver styrket på grund af regeringens politik på erhvervsområdet. 37 pct. forventer ikke nogen forbedring.

I artiklen påpeger erhvervspolitisk konsulent Winnie Harboe Holst, at den mest konkrete fordel ved regeringsskiftet er, at der er blevet bremset op for yderligere skatter og afgifter til erhvervet. Siden 1993, da Nyrup-regeringen kom til, er fødevareindustrien blevet belastet med afgifter på 1,4 mia. kr. på årsbasis, og det har forringet erhvervets evne til at konkurrere.

Hun peger også på, at de klare udmeldinger om, at reglerne for at drive virksomhed skal gøres mere enkle, har stor positiv betydning for fødevareindustrien. Samtidig ser Winnie Harboe Holst frem til, at regeringen i foråret offentliggør sin vækststrategi, der vil angive de konkrete retningslinier for dansk erhvervsliv.

Læs også