Regler giver problemer

REGLER: Reglerne for tunge køretøjer er under skærpet kontrol. Politiet varsler vægtkontroller.

Nordjyllands Politi advarer nu landmændene mod at køre med for tunge læs på steder, hvor færdselsloven gælder - og det er på vejene. Det er et specielt stort problem i denne tid, hvor gylletankene rundt omkring er ved at være fyldte, og der i vid udstrækning flyttes gylle fra tank til tank. Det er transport af gylle.

- Pilles gylleaggregatet af en gyllevogn, skifter den også status fra påhængsredskab til påhængsvogn - og så gælder andre regler, fortæller Henrik Salk fra Færdselspolitiet i Nordjylland.

En påhængsvogn og traktor, der anvendes til transport, må ikke være over 2,55 meter bred, og traktoren skal være registreret med en nummerplade med rød kant, hvis der flyttes gylle for andre. Hvis det er egen gylle, der flyttes fra egen tank til egen tank, kan man gøre det på en landmandsnummerplade, men heller ikke her må transportbredden overstige 2,55 meter.

- Når man blot flytter gyllen, er det jo transport, der er tale om, og så skal man leve op til reglerne for transport, så det ikke bliver konkurrenceforvridende, forklarer Henrik Salk.

En maskinstation eller en anden fremmed må således ikke flytte gylle med en traktor og en gyllevogn, da man i så fald skal have indregistreret både traktor og gyllevogn, og så må hele køretøjet ikke overstige 2,55 meter i bredden, siger færdselsbetjent Hugo Juul.

Han tilføjer, at ingen gyllevogn jo er under 2,55 meter i bredden.

Vægtproblemer
Samtidig advarer færdselspolitiet om det samlede vogntogs vægt. På et treakslet påhængskøretøj må vægten aldrig overstige 24 ton. En kubikmeter gylle vejer et ton. Så en gyllevogn, der kan rumme 25 kubikmeter, kan aldrig fyldes op, når den skal færdes på vejen.

- Det hjælper ikke at lade aggregatet sidde på, så det er et arbejdsredskab. Det vejer jo også, siger færdselsbetjenten.

Traktoren både bærer og vejer i sig selv. Så derfor er det vigtigt at kende traktorens totalvægt. Det vil sige traktorens vægt samt dens bæreevne.

- De største traktorer, vi ser på vejene heromkring, har en totalvægt på 18 ton. Hvis den treakslede gyllevogn vejer 24 ton må vogntoget tilsammen veje 42 ton, siger Hugo Juul og understreger at et traktorvogntog aldrig må overstige 44 ton ligegyldig hvor mange aksler, der er.

Ved hjælp af traktorens nummerplade kan politiet altid få fat i totalvægten af traktoren. Det, det samlede køretøj må veje, er traktorens tilladte totalvægt plus den totale tilladte vægt af påhængskøretøjet.

- Ved overlæs får chaufføren en bøde på 100 kroner pr. ton overvægt, og ejeren får en bøde på 250 kroner pr. ton overlæs. Ved overlæs over 30 procent ryger kørekortet, siger Henrik Salk og bebuder kontrol med vægten i løbet af foråret.

Han anbefaler, at man får en vægt installeret, der standser påfyldning, når totalvægten rammer det pågældende køretøjs bæreevne. Alternativet er at få en lastbil til at transportere gyllen.

Et stort problem
- Det er et meget stort problem for landbruget med de regler, mener Søren Christiansen fra Svend Aage Christiansens Maskinstation i Jerslev.

Problemet er specielt stort i denne tid, hvor både sne og gylle fylder i gylletankene, og der nu er gået næsten en måned efter den tid, hvor landmændene plejer at køre gyllen ud på marken. Derfor skal der flyttes meget gylle.

- Men lastbilerne kan ofte ikke komme i nærheden af gylletankene, fordi de ikke kan køre i sneen. Der er vi så nødt til at anvende traktorer, siger han.

Maskinstationen i Jerslev har taget lastbiler i brug til gylletransport, men mener ikke udviklingen kan vendes fra gyllevogne til lastbiler fra den ene dag til den anden.

- Omkostningerne stiger jo meget, når der skal anvendes lastbil, tilføjer Søren Christiansen.

Læs også