Møde om minivådområder

Ansøgningsrunden for minivådområder 2022 er allerede åben. Nu inviterer Landbrugsstyrelsen til et online-informationsmøde torsdag den 25. august om, hvad der er nyt i ordningen.

Private ansøgere, der ejer eller forpagter et areal der er tilskudsberettiget, kan indtil 30. september 2022 søge om tilskud til at etablere et åbent minivådområde. 

Informationsmødet henvender sig både til konsulenter og lodsejere, som er i gang med at skitsere et projekt. 

Mødet bliver afholdt som et online informationsmøde (webinar), så alle kan deltage i mødet hjemmefra via en computer, tablet eller telefon med mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

På mødet får man en kort introduktion til ordningen, man hører om nye tiltag i ansøgningsrunden 2022 og vil få tips og tricks til den gode ansøgning.

Man kan tilmelde sig mødet på Landbrugsstyrelsens hjemmeside under »Nyheder«.

 

Læs også