Formiddag med majs og græs

Det traditionelle fynske grovfodermøde afvikles tirsdag den 6. september for tredje gang på Gelstedgaard. Forsøgsparcellerne bærer, som de fleste fynske marker, præg af den tørre sommer.

Sommerens tørke har sat sit aftryk på grovfoderafgrøderne på de fynske marker. Der bliver givetvis et slæt græs mindre i denne sæson, og høsten af de tørkeramte majsmarker indledes tidligere end normalt. Måske allerede i begyndelsen af september hos de første kvægbrugere.

Ved det traditionelle grovfodermøde, som Velas, DLG og Kvægrådgivning Danmark i fællesskab arrangerer i starten af september, vil fynske kvægfolk og øvrige interesserede kunne konstatere, hvordan de forskellige græsblandinger og majssorter har klaret sig gennem den ekstremt varme sommer - efter et koldt forår.

Mødet finder sted tirsdag den 6. september klokken 10. Det sker for tredje år i træk på Gelstedgaard, på adressen Gelstedvej 47 i Gelsted.

Her er anlagt 22 demonstrationsparceller med aktuelle majssorter og mindre parceller med en række forskellige græsblandinger, der alle vil blive gennemgået af eksperter. I majsen er det Martin Mikkelsen, Seges Innovation, og Jens Bagge fra Sejet, som fortæller som sorterne og deres egenskaber, mens Gurli Klitgaard og Tom Vestergård fra DLF tager sig af græsgennemgangen.

Store fynske variationer

Planteavlskonsulent Anders Christiansen, Velas, som også medvirker ved majsrækkerne, forventer stor interesse for at sammenligne sorter efter udfordringerne i vækstsæsonen.

- Vi husker fra det seneste tørkeår i 2018, hvordan majsen ikke havde det samme stivelsesindhold. Til gengæld blev foderværdien kompenseret af lettere fordøjelige cellevægge, nævner majs-konsulenten.

Han konstaterer, at variationerne er store i de fynske majsmarker i år alt efter nedbørsmængden i de enkelte egne. Imidlertid er der dog fortsat håb, hvis der kommer nedbør, idet omkring halvdelen af tørstoffet udvikles den sidste måned i majsplanterne.

Nyt staldafsnit

Græsmarkerne lider også under tørken. Efter de første to gode slæt til ensilering, var tredje slæt presset. Og lige nu er der nærmest slet intet græs på markerne, konstaterer planteavlskonsulent Hans Erik Larsen fra Velas, som medvirker ved gennemgangen af græsparcellerne på Gelstedgaard.

- Ved grovfodermødet vil deltagerne kunne konstatere - som det tydeligt ses her - at de rene græsblandinger er mest presset, mens iblanding af strandsvingel og andre hårdføre arter bedre klarer sig under tørke, viser han, da programmet for grovfoderdagen blev præsenteret midt i august på markerne ved den netop udvidede kvægstald på Gelstedgaard.

I april tog mælkeproducent Jakob Eriksen det nye dybstrøelsesafsnit på 2.300 kvadratmeter til nykælvere, goldkøer og drægtige kvier i brug. Det baner vej for en udvidelse af besætningen, som for nuværende er på 365 jerseykøer, op til 400 køer.

Normalt er grovvaredagen meget velbesøgt. Af hensyn til arrangementet er der tilmelding senest den 1. september til den sædvanlige kontaktperson hos en af de tre arrangører.

Læs også