Baltic Pipe er ikke i dansk almenvels interesse

Claus S. Madsen, der er både gasforbruger og rådgiver i ekspropriationssager mener, at almenvellet godt kan undvære Baltic Pipe

Er Baltic Pipes etablering over dansk jord i almenvellets interesse? Det spørgsmål stiller Claus S. Madsen, Ølstykke, der selv er gaskunde og desuden driver Ejendomsretten.dk, der er specialiseret i ekspropriationssager.
Claus Madsen mener ikke at den norsk-polske gasledning, der skal sikre polske forbrugere norsk gas, kan være i det danske almenvels interesse.
Gasforbrugeren og rådgiveren siger: - Når energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt mener, der kan eksproprieres til den polske gasledning, Baltic Pipe, mener jeg, at man udvider området, der kan eksproprieres til.
- Baltic Pipe er alene en forsyningsledning til Polen gennem Danmark. Den bliver lagt gennem Danmark, alene fordi Tyskland sagde nej tak og Danmark ja tak.
Videre anfører Claus S. Madsen, at gasledningen åbenbart finansieres af Polen og Norge, og at der – åbenbart skal betales en leje til Danmark hvert år. Sidstnævnte får Claus Madsen til at stille en række nye spørgsmål. For spørgsmålet er, om det efter Grundlovens § 73 er i almenvellets interesse, at denne gasledning placeres i Danmark og at der dermed kan eksproprieres til formålet.
- Kan almenvellet i Danmark undvære Baltic Pipe? Svaret fra mig er ja. Kan man ekspropriere i Danmark på vegne af polske interesser? Svaret fra mig er nej, siger Claus S. Madsen, der tilføjer:
- Ministeren siger, at det vil gavne de danske gaskunder. Ikke grundet gas fra Baltic Pipe, men fordi man kan spare på gastariffen til cirka 400.000 gaskunder i Danmark.


Læs mere i LandbrugØst den 9. august, herunder også en kommentar fra kommunikationschefen i Energinet.


Læs også