Klar til nyt stort sønderjysk biogasanlæg

For kort tid siden var der rejsegilde på et nyt stort biogasanlæg ved Sønderborg – et anlæg der bliver en væsentlig faktor i den sønderjyske kommunes målsætning om at blive CO2-neutral i 2029.

BIOGAS Sønderborg Kommune kom forleden endnu et skridt nærmere sin målsætning om at blive CO2-neutral i 2029.
Hér var der nemlig rejsegilde for et kommende nyt stort biogasanlæg. Et anlæg, der når det står færdigt, vil kunne levere grøn biogas og samtidig hjælpe klimaet i form af behandling af grøn biomasse fra landbruget kombineret med grønt affalds fra husholdningerne i kommunen - blandt andet madaffald.
Det er virksomhederne Nature Energy og BioenergiSyd, der står for det nye anlæg ved Glansager på Als, få kilometer fra Sønderborg, der står for opførelsen af det nye anlæg.

Glad borgmester

Det nye biogasanlæg vækker både glæde og tilfredshed hos Sønderborg Kommune, hvor borgmester Erik Lauritzen, (S), var med i forbindelse med rejsegildet.

- Det er dejligt med alle virksomheder og projekter, der kommer til vores kommune. Og hér kigger vi i dag ind i en virksomhed, der kommer til at tjene penge og samtidig hjælpe omkring klimaudfordringen, sagde Erik Lauritzen i forbindelse med rejsegildet.


Cirkulær økonomi

Og det var også en både glad og stolt formand for bestyrelsen i Nature Energy, Peter Gæmelke, der i går kunne byde velkommen til rejsegilde på det nye anlæg.
- Det hér er cirkulær økonomi hvor man samler affald og biomasse fra landbruget og andre, producerer grøn biogas og sender grøn gødning retur til landbruget, sagde Peter Gæmelke, der også noterer sig et stort potentiale for den grønne biogas, ikke bare som boligopvarmning, men også indenfor transportsektoren, hvor kommunale busser flere steder allerede kører på gas, og hvor lastbiler og transportbranchen også er yderst relevant

Klar til næste
sommer

Det nye biogasanlæg i Glansager ved Sønderborg kommer til at koste 250 millioner kroner og kan behandle 378.000 ton organisk affald.
Produktionen bliver på 17,5 mio. kubikmeter biogas, der sendes ud i gasnettet, hvor den erstatter naturgas til, hvad der svarer til 15.000 husstande.
Anlægget vil kunne nedbringe Sønderborg Kommunes CO2-udledning med 40.000 tons årligt. Anlægget ventes at stå færdigt og kan modtage den første gødning i løbet af juni næste år, mens den første gas er planlagt til at blive produceret i august 2020.

Læs også