Medejer af biogasprojekt: Naturligt med modstand

Planer om et nyt stort biogasanlæg ved Vammen i Viborg Kommune har ikke fået den varmest velkomst. Det er dog helt naturligt, mener en af mændene bag projektet, Peter Vestergaard, Danroots, der nu ser frem til borgermøde.

Biogasanlægget ved Vammen skal producere strøm til 12.000- og varme til 3.600 husstande. Det er dog ikke alle, der har være lige venligt stemt for projektet.

Præsentationen af planer om et større biogasanlæg ved Vammen i Viborg Kommune har givet anledning til debat. Blandt andet i facebook-gruppen »Vammen By«.

Der er fortalere for projektet, men man finder også følgende kommentarer i gruppen:

- Placeringen af denne store “fabrik” er i min optik helt malplaceret midt i den skønne natur og så bynært som det her er lagt ud.

- Lastbilkaos igennem Rødding by med op til 73 lastbiler PR. DAG, som bl.a. skal transportere majs og anden biomasse/gylde på Røddingvej-Kirkegade-Korsbakken-Vandsøgårdvej.

- Selvfølgelig er der fordele ved anlægget og selvfølgelig kan det opføres, bare ikke så tæt på by, sø og rekreative områder.

Skal behandler 245.000 tons biomasse

Et konsortium bestående af Lundsby Biogas, Danroots, Serupgaard Svineproduktion og Jakob Stausholm & Søren Nymann står bag anlægget Viborg Bioenergi, som man har tænkt sig at anlægge i forbindelse med Serupgaard Svineproduktion.

Anlægget er designet med tre reaktorlinjer – heraf én økologisk. Planområdet fylder små syv hektar, hvoraf selve biogasanlægget kommer til at fylde cirka fire. Der er blevet søgt om tilladelse til at opføre en 25 meter høj skorsten og reaktortanke på 20 meter. I alt skal anlægget kunne behandle 245.000 tons biomasse om året, og producere varme til 3.600 husstande og strøm til 12.000.

Vigtig del af processen

For Peter Vestergaard fra Danroots, der er en del af ejerkredsen bag Viborg Bioenergi, er det bestemt heller ingen nyhed, at biogasanlæg kan splitte vandene.

Gennem de sidste fem år har Danroots overvejet mulighederne for at etablere biogasanlæg, men flere faktorer – blandt andet nabomodstand - har gjort, at der først nu er en realistisk chance for at føre tankerne ud i livet, forklarer Peter Vestergaard.

Og selvom endnu en omgang med modstand fra naboerne ikke umiddelbart er vand på møllen for projektet, hilser Peter Vestergaard alle meninger velkomne.

- Jeg ser det ikke som en negativ ting, at folk har holdninger til sådan et projekt. Det er kun naturligt, og en vigtig del af processen. Derfor ser jeg også frem til det kommende borgermøde, hvor vi formentlig også kan få inputs, der gør den endelige løsning endnu bedre, siger han.

Biogasprojektet bliver genstand for et borgermøde, der bliver afholdt af Viborg Kommune på forsøgscentret AU Foulum den 28. februar. Hvis alt går efter planen, er man igennem sagsbehandlingen og klar til at gå i jorden i november måned i år. Herefter er planen, at anlægget står klar i november 2019.

Jagtet mulighed i fem år

For Danroots, der holder til ved Bjerringbro og dyrker størstedelen af sine 3.000 hektar økologisk, har det været oplagt at blive en del af en ejerkreds frem for selv at etablere et biogasanlæg. Og ifølge Peter Vestergaard er placeringen lidt uden for Vammen helt perfekt – ikke mindst i forhold til jorden ved Tjele Gods, som man for nylig indgik et samarbejde om dyrkning af jorden med.

- Cirka halvdelen af den jord vi dyrker, ligger øst for Viborg, så der er det en ideel placering. Samtidig får vi nogle kompetencer ind ved et delt ejerskab, som vi ikke havde i forvejen. Vi har Lundsby Biogas, som kan bygge og ved, hvordan sådan et anlæg skal drives, vi har husdyrproducenter til at levere husdyrgødning og så er der os, som er forholdsvis store planteavlere, der også kan levere noget biomasse. Jeg tror på, at vejen frem er de større biogasanlæg, hvor der ligger nogle fordele i driften ved at gå sammen om det, siger Peter Vestergaard, der i forhold til borgere, der bekymrer sig over trafikken omkring det nye biogasanlæg, nævner at store dele af den biomasse, der skal sendes til anlægget alligevel skulle transporteres ud på markerne i nærområdet.

Vigtig bæredygtighed

Med Danroots som en del af konsortiet bag Viborg Bioenergi, får biogasanlægget en reaktorlinje til økologiske biomasser. Man forventer en mere effektiv gødskning ved først at sende de biomasser, der i forvejen bliver gødet med, igennem biogasanlægget, da den biologiske proces i anlægget gør, at makronæringsstofferne N, P og K bliver hurtigere tilgængelige for planterne.

Ikke mindst ser man hos Danroots biogas og økologi som to oplagte partnere.

- Det betyder meget for en virksomhed som vores, der tænker meget i bæredygtighed, at man kan lave et mere CO2-neutralt regnskab ved at benytte gødning fra et biogasanlæg. Det er også derfor, vi har spekuleret i det de sidste fem år. Nu lykkes det forhåbentlig endelig at få det realiseret, siger Peter Vestergaard.

Læs også