Effektivisering sikrer overskud hos ornesædsproducent

Efter en række udfordrende år med nedgang i sobestanden, pressede forsyningskanaler, pandemi og PRSS, var sædproducenten Hatting A/S nødt til at stramme virksomheden til og lukke nogle afdelinger. Alligevel er det lykkedes den Vilomix-ejede producent at løfte bundlinjen med næsten 6 millioner til 29,5 millioner kroner i det afsluttede regnskabsår.

Næsten 6 millioner kroner mere på bundlinjen. Det er, hvad den Horsens-baserede og Vilomix-ejede Hatting A/S kommer ud af regnskabsåret 2023 med.

Virksomheden, der foruden salg af ornesæd også tilbyder udstyr og serviceydelser til danske svineproducenter, oplyser ikke omsætning, men bruttofortjenesten er øget fra 66,2 millioner kroner til 84,8 millioner kroner. Samtidig er årsresultatet også forøget fra 23,8 millioner i 2022 til 29,5 millioner kroner i 2023.

Ifølge den adm. direktør i Hatting, Per Granly Hansen, er han bare glad for, at 2023 var et bedre år, end de udfordringer, man oplevede i 2022.

- 2022 var et hårdt år for os. Det var et år, hvor so-bestanden faldt. Derimod var 2023 et år uden de store bump, og vi havde fået skåret vores virksomhed til i 2022 og skar så yderligere til i 2023. Og da so-antallet begyndte at rykke sig en lille smule igen, har vi fået styr på omkostningerne i Hatting. Så jeg vil ikke sige, at vi er helt på toppen, men vi har et bedre forhold mellem omkostninger og indtjening, og det afspejler sig på resultatet, fortæller direktøren.

Egenkapitalen i selskabet har fastholdt et stabilt niveau i 2023 og udgør ved regnskabsafslutningen 191 millioner kroner.

Presset marked fordrer effektivitet

Over de senere år har den danske so-bestand været på retræte.

Inden krigen udbrød i Ukraine, havde man i Hatting en idé om, at cirka fem procent af so-bestanden ville forsvinde, men det begyndte efterhånden at vise sig at være tættere på 10 procent.

Oven i det oplevede man også i forbindelse med corona-pandemien, at virksomheden var overadministreret, og at man havde brug for at gøre selskabet mere lean. Det førte alt sammen til, at man i 2022/23 lukkede tre afdelinger i virksomheden.

- Man kan sige, at når man har lukket tre afdelinger, og kapaciteten passer, så er det, at man kan begynde at kigge ud til den anden side og få den øvrige del af butikken – både distributionen og administrationen skåret til – så det passer med den virksomhed, man nu står med. Og på den baggrund lykkedes det os at få salget til at stige, fortæller Per Granly Hansen.

Så det lykkedes altså at øge effektiviteten, for bundlinjen er jo steget?

- Lige præcis. En del af bundlinjen skyldes også de øgede renteindtægter, vi har oplevet i 2023. Og så kan man sige, at hvor 2022 var et år, hvor alting gik galt, så var 2023 et år, hvor alting ikke nødvendigvis gik godt, men alting var i hvert fald indenfor, hvad jeg vil kalde en fornuftig retning.

Han tilføjer, at 2023 samtidig var et år, hvor Hatting skulle vænne sig til, at markedet var blevet permanent mindre på grund af færre søer i Danmark.

Om Hatting A/S

Hatting A/S ejes af Vilomix, der er et joint venture selskab i samarbejde mellem Danish Agro og Vestjyllands Andel.

Hatting beskæftiger cirka 175 medarbejdere og er primær leverandør af ornesæd, men hvor cirka en tredjedel af salget i virksomheden består af serviceudstyr med alt fra staldudstyr og rengøringsmidler til computere og husholdningsartikler.

Kan tilpasse butikken efter markedet

Det gamle danske mundheld; »intet er så skidt, at det ikke er godt for noget«, er noget man i Hatting kan skrive under på efter de seneste fem års mangfoldige udfordringer.

Derfor er man ifølge den adm. direktør heller ikke betydeligt nervøs for spådommene om CO2-afgiften på dansk landbrug.

- Umiddelbart vil jeg jo gerne, inden vi begynder at justere vores butik, have en klar lovgivning og indikationer om, hvad der kommer til at ske. Og så tager vi bestik af det hele. Men en ting jeg ved sikkert, hvis det får en betydning for so-bestanden i Danmark på et eller andet tidspunkt, så skærer vi vores butik yderligere til – og det gør vi hurtigt, og det gør vi effektivt, forklarer Per Granly Hansen.

Han tilføjer, at om det kommer til at betyde nedsættelse på 10, 15 eller 20 procent, eller slet ingen, er ikke til at spå. Han tror umiddelbart, at det nok primært vil være kvægbranchen, der bliver hårdest ramt.
Derudover er det heller ikke noget, han vil ligge søvnløs over.

- Jeg har egentlig lært, at det der med at tage sorgerne på forskud er en farlig ting, fordi så får man simpelthen et trist liv, påpeger direktøren.

Optimistisk sigtbarhed

Som det ser ud på nuværende tidspunkt, ser 2024 ud til at blive et år uden de store udfordringer for ornesædsproducenten.

- Vi har haft forsyningskrise med Suez-kanalen, corona, vi har haft PRSS-udbrud, og dele af vores marked er forsvundet med færre søer. Så sammenlignet med de seneste fem år, er der ikke rigtigt noget, der tårner sig op i horisonten, der minder om udfordringer af samme skuffe, fortæller direktøren.

Med en solid start på året, og ingen forudsigelige bump på vejen, forventer virksomheden et resultat for 2024 i samme størrelsesorden som i 2023.

Læs også