Danbred tabte en kvart milliard i 2022

Efter en omsætning på 951 millioner kroner realiserer DanBred P/S et negativt resultat af primær drift før afskrivninger for 2022 på 59 millioner kroner. Efter ekstraordinære afskrivninger på immaterielle aktiver lander årets resultat på et underskud på 248 millioner kroner. En stærk ordrebog og pipeline giver dog selskabet optimisme for 2023

DanBred præsenterer fredag regnskab for 2022. Det globale marked for produktion af grise og grisekød har været særdeles udfordret i 2022, hvilket sætter sine spor i DanBreds regnskab. I Danmark og Vesteuropa er griseproduktionen reduceret markant, hvilket er den primære baggrund for, at DanBred i 2022 realiserer et fald i omsætningen på 8 procent til 951 millioner kroner. Det skriver DanBred i en pressemeddelse.

- Når vi ser på verdensmarkedet, ser vi en branche, der er særdeles udfordret. Det har naturligvis også påvirket DanBred i 2022, og den generelle markedsudvikling er hovedårsagen til, at omsætningen falder med 8 procent i 2022. Hertil kommer nogle større engangsposter, som tilpasser selskabets aktivitet til fremtiden, udtaler bestyrelsesformand for DanBred, Truels Damsgaard.

Resultatet af DanBreds primære drift er påvirket af større engangsposter især i forbindelse med tilpasning af aktiviteter i USA, regulering af opformeringskapacitet i Europa samt afvikling af aktiviteterne i Rusland:

  • DanBred valgte umiddelbart efter den russiske invasion af Ukraine at stoppe al aktivitet i Rusland med opsigelse af kundekontrakter samt nedlukning af det lokale datterselskab.

  • DanBred er i færd med at afvikle lokal opformering i USA. DanBred er fortsat aktiv i USA med sædforretning.

  • Grundet faldet i griseproduktion i Europa, er DanBred i gang med at reducere kapaciteten på opformeringsstalde i Tyskland, Belgien og Frankrig. Denne tilpasning forventes at være fuldt indfaset i løbet af 2023.

Baseret på den generelle markedsudvikling på DanBreds hovedmarkeder i Danmark og Europa som forventes at stabilisere sig på et noget lavere niveau end set historisk, er det desværre nødvendigt at tilpasse værdien af immaterielle anlægsaktiver med en nedskrivning på 138 millioner kroner.

DanBred forventer, at det danske og europæiske marked vil stabilisere sig i løbet af 2023 dog på et noget lavere omsætningsniveau end set historisk. Samtidig forventes vækst på det asiatiske marked efter Corona, hvor DanBred har opbygget en stærk ordrebog og pipeline.

Derudover er DanBred ved at etablere en robust base i Nordamerika med lokal opformering i Canada samt sædforretning i både USA og Canada.

- På trods af det stærkt utilfredsstillende resultat for 2022 er der grundlag for, at DanBred kan se lysere på fremtiden. DanBred har foretaget en markant tilpasning af aktiviteterne, hvilket fremadrettet vil reducere risikoprofilen samt øge profitabiliteten. Derudover går DanBred ind i 2023 med en stærk ordrebog og pipeline for de oversøiske markeder, hvilket sammen med stabiliseringen af markederne i Danmark og Europa forventes at give vækst i omsætningen i 2023. Budgettet for 2023 udviser en lille, men positiv bundlinje, udtaler Truels Damsgaard.

Læs også