Massiv landmandsinteresse for nyt biogasanlæg

Interessen for at blive leverandør til og andelshaver i det biogasanlæg, der skal opføres mellem Kolding og Vejen, er massiv. Anlægget ventes færdigt i 2025.

136 landmænd tilmeldte sig i løbet af marts som andelshavere og leverandører til 3KNT-Bioenergi, som er leverandørforeningen til det kommende biogasanlæg ved motorvejen nord for Lunderskov i Sydjylland. Råvaregrundlaget for produktion af biogas fra det, der kan blive et af landets største biogasanlæg, er dermed lagt – kun godt et år efter at en arbejdsgruppe på vegne af en større kreds af landmænd i Trekantområdet gik i gang med at undersøge mulighederne for et landmandsejet biogasanlæg.

- Fundamentet for sådan et projekt er leverandører og biomasse. Vi har knoklet for at få leverandørgrundlaget på plads, og jeg er stolt over, at opbakningen fra landmændene er så massiv. Der er tilmeldt 740.000 ton biomasse alene fra husdyrgødning. Hertil kommer yderligere biomasse fra afgrøder, halm mv. fra planteavlsleverandørerne. Samlet vil det nye anlæg kunne komme til at omsætte op imod 1 millioner ton biomasse, hvilket vil gøre det til et af landets største biogasanlæg, siger mælkeproducent Thomas Johansen, der er formand for leverandørforeningen.

Landmænd for bordenden

Leverandørandelsselskabet får som noget nyt i forhold til biogasverdenen 30 andelshavere, som alene driver plantebrug. Anlægget bliver foruden leverandørselskabet 3KNT-Bioenergi ejet af Linkogas og Danish Agro.

- En ikke uvæsentlig del af gaspotentialet til biogas findes i halm og afgrøder, og der er ikke mindst et stort potentiale i halm. Der skal være plads til alle landmænd hos os, og jeg vil gerne understrege vigtigheden af, at biogasanlægget bliver landmandsejet, og at der sidder landmænd for bordenden. Her gælder andelstanken én mand én stemme, siger Thomas Johansen. Han bakkes op af sin næstformand i leverandørselskabet, svineproducent Niels Blem Sørensen, som også er bestyrelsesformand for det nye projektselskab bag biogasanlægget.

Part i den grønne omstilling

- De tre partnere bag biogasanlægget er alle andelsselskaber, og vi ser det som afgørende vigtigt, at det er andelshaverne og ikke den store kapital, som styrer. Landmanden skal involveres mest muligt, siger Niels Blem Sørensen, som påpeger vigtigheden af, at landbruget via biogasproduktion er part i den grønne omstilling.

- Biogas er et middel på vejen mod at reducere brugen af fossilt brændstof. Landbruget skal gribe chancen for her at kunne tage aktivt del i den grønne omstilling, og det skal være NU! Ellers er jeg bange for, at der ikke er en fremtid her i landet for et produktionslandbrug som mit, siger Niels Blem Sørensen.

Det er fortsat frem til 1. september muligt at tilmelde sig det nye anlæg som andelshaver og leverandør, men tilmeldinger vil nu efter udløb af den første tilmeldingsfrist i marts blive pålagt et gebyr udover betaling af indskudskapital.

 

3KNT Bioenergi


- Status på projektet:  Der er købsoption på en 22 hektar stor grund nord for motorvej E20 ved afkørsel 66 Lunderskov. Arealet er ved at blive arkæologisk undersøgt af Sønderskov Museum. Vejen Kommune er i gang med myndighedsbehandlingen herunder VVM, miljøgodkendelse og lokalplan mv., og tilladelserne forventes at være på plads sidst på året.  Projekteringsarbejdet forventes igangsat i begyndelsen af 2024, og anlægget ventes i drift i løbet af 2025.  Projektselskabet er aktuelt i gang med ansættelse af en projektleder.

- De 136 nye andelshavere har tilmeldt sig med husdyrgødning fra deres ejendomme eller som leverandører af afgrøder og halm. Leverandørerne er både mindre og større landbrug, konventionelle og økologiske landbrug, og alle typer husdyrbrug er repræsenteret. Leverandørerne kommer fra et geografisk opland i en radius på cirka 30 km fra det nye anlæg.

- Ved at få planteavlerne – p.t. 30 plantebrug - med i biogasprojektet sikres dels en endnu mere stabil leverance af biomasse men også en mere hensigtsmæssig fordeling af næringsstofferne, der skal ud fra anlægget igen.

- I den kommende tid skal der skabes et overblik over den konkrete sammensætning af den indmeldte biomasse, typer af husdyrgødning osv. Når sammensætningen af biomassen er på plads, vil der kunne beregnes et mere præcist billede af, hvordan returgødningen vil komme til at se ud mht. indehold af tørstof og næringsstoffer. Efterfølgende skal der udarbejde leveringsaftaler med den enkelte andelshaver.  Her er oplægget, at husdyrbrugerne får mulighed for at vælge mellem tre typer af aftaler hhv. ton til ton (man får samme ton tilbage som leveret), N til N (man får samme mængde kvælstof tilbage som leveret) eller P til P (man får samme mængde fosfor tilbage som leveret).  Planteavlerne vil blive tilbudt mulighed for at levere halm og afgrøderester og eventuelt også energiafgrøder som for eksempel græs og roer.  

Læs også