P. C. Abildgaard fejrer 250-års jubilæum

I anledning af P.C. Abildgaards og Veterinærskolens 250-års jubilæum den 9. juni holder Abildgaardkredsen festsymposion kl. 10-17.

I 1773 oprettede Peter Christian Abildgaard Veterinærskolen, forløberen til den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Skolen var en af Europas første veterinære akademier og har lagt bund for den veterinære forskning, der arbejdes med i dag. Det er i år 250 år siden, skolen oprettedes, og derfor fejrer Abildgaardkredsen jubilæet med et symposion.

Der er planlagt taler og paneldebat med interessante forskere samt plads til diskussion mellem alle deltagende.

- P.C. Abilgaard har spilet en helt enestående rolle i udvikling af veterinærmedicinen og på dens anvendelighed i praksis. Den veterinære historie får sjældent plads i vores arbejde og undervisning, derfor glæder det os meget, at vi har kunnet samle så mange store kapaciteter til at markere oprettelsen af en institution, der har bekæmpet husdyrsygdomme i nu 250 år, udtaler Abildgaardkredsens formand, Karl Vestergaard-Nielsen.

Symposiet vil begynde med historiske taler om P. C. Abildgaards liv og arbejde samt Abildgaardkredsens historie, hvilket følges op med en række taler om den nyeste forskning inden for det veterinære felt. Dagens program afsluttes med en paneldiskussion om Veterinærvidenskabens status og fremtidige muligheder.

Læs også