Pagh vil kommercialisere bæredygtighed

Landbruget skal med på bølgen i forhold til at få noget ud af det energiboom, der er på vej, siger DLG's driftsdirektør, Jesper Pagh.

I sidste uge blev DLG for et trecifret millionbeløb medejer af energiselskabet BioCirc, der arbejder med at etablere energiklynger på fastlandet. Selskabet har opkøbt biogasanlæg, og vil også tappe ind i Power-to-X-teknologi.

I et interview med Klimamonitor fortæller driftsdirektør i DLG, Jesper Pagh, lidt om, hvad ambitionerne bag investeringen er.

At have et ejerskab kommercielt giver mulighed for at påvirke den strategiske retning i et selskab. Hvorimod hvis du har et lidt mere løst defineret partnerskab, så kan det måske være mere vanskeligt, siger Jesper Pagh til Klimamonitor.dk og fortsætter:

- At komme med omkring beslutningerne for den strategiske retning for selskabet, gør jo, at man kan påvirke det i en retning, som sikrer netop, at landbrugets interesse bliver varetaget, og at det også skaber en værdi, siger han.

Ikke kun kroner og øre

Han tilføjer, at den værdi, landbruget kan få ud af medejerskabet af BioCirc, ikke kun skal regnes i kroner og øre, men også i forhold til at nå de mål, landbruget har på områder som klima og bæredygtighed. Og desuden handler det om at få rullet biogassektoren ud hurtigere

- Det er med til at sikre, at vi får udnyttet de der biomasser, der er ude på landbrugsbedrifterne til energiformål. Det giver ude på gårdene en klimamæssig effekt, som er ret betydelig, siger Jesper Pagh.

Han tilføjer, at han håber, at den nye konstruktion kan være med til at lægge låg på de konflikter, der har været mellem biogasselskaber og landmænd om betaling og klimagevinster.

Læs også