Efter et travlt år: Røstofte med million-plus i 2022

Røstofte Maskiner kom ud af regnskabsåret 2022 med et driftsresultat på 9,1 millioner kroner, efter et år med mange forandringer hos den sjællandske maskinforhandler.

2022 var et år med fart på hos Røstofte Maskiner. Nu er regnskabet gjort op for sidste år, og det viser blandt andet et driftsresultat på 9,1 millioner kroner.

Det er sket på baggrund af en stigning i omsætningen på 40 procent, og har alt i alt givet et plus på bundlinjen på 5,4 millioner kroner.

Og spørger man maskinhandler og direktør Dann Nielsen, er det et tilfredsstillende resultat.

- Jeg tænker, at i vores beskedne branche – vi er jo hverken i medicinalbranchen eller andre brancher med høj indtjening – så er det vel, hvad man kan kalde et godt resultat. Samtidig skal det ses i relation til de investeringer og omkostninger, vi har haft i 2022, siger Dann Nielsen.

- Vi har jo taget en stor ny hal i brug, som jo selvfølgelig har kostet nogle afskrivninger/renter, og samtidig har vi også ombygget og brugt penge på det, og derudover har vi jo også i 2022 integreret Nexø-afdelingen i Røstofte, hvilket jo også selvfølgelig altid er forbundet med omkostninger, så der er da blevet brugt en del penge, som vi har skullet have ind over driften, siger han og fortsætter:

- Så en ting er selve resultatet, noget andet er de investeringer, der er foretaget, og som der samlet set også har været plads til. Så på den måde vil vi betegne det som et tilfredsstillende regnskab.

Ro på bagsmækken

Ifølge direktøren står Røstofte Maskiner fornuftigt rustet til fremtiden. Det skyldes ikke mindst det stærke bagland, der omkrandser virksomheden. For 2022 var også året, hvor Danish Agro Machinery overtog det fulde ejerskab af Røstofte. Og det giver ro på bagsmækken, mener Dann Nielsen.

- Og så er det heldigt, at vi, i den opbygningsfase vi er i, har en solid ejer som Danish Agro, fordi det gør, at vi et langt stykke hen ad vejen har ro på bagsmækken, og vi jo også kommer til at rende ind i et måske knap så heldigt år som det, vi er i gang med nu på grund af høsten, vejret, højere renter og så videre, siger han.

Læs også