Danish Crown skal spare milliardbeløb

En ny plan fra Danish Crown med effektiviseringer og besparelser for mindst 1,5 milliarder kroner skal løfte selskabet ud af dødvandet.

Danish Crown vil effektivisere for 1,5 milliarder kroner for at genskabe konkurrencekraften, lyder det i en pressemeddelelse, som andelsselskabet offentliggjorde onsdag formiddag.

- Forretningen skal effektiviseres, så indtjeningen løftes med minimum 1,5 milliarder kroner inden for to år – og helst hurtigere. Samtidig skal salgsindsatsen segmenteres og i højere grad fokuseres på de kunder, der enten prioriterer dansk grisekød og produkter fra Danish Crown eller ønsker en samarbejdspartner, der arbejder målrettet med bæredygtighed, lyder det i pressemeddelelsen.

- Efter vi samlede vores griseslagterier og forædlingsaktiviteter i én forretningsenhed for to år siden, har vi ikke været skarpe nok, så det retter vi op på nu

Jais Valeur, adm. direktør, Danish Crown Group

Andelsselskabets topchef, Jais Valeur, siger:

- Jeg vil gerne rose vores ejere for at bakke op om den danske værdikæde fra jord til bord, for det gør det muligt at styre produktionen langt mere stramt og samtidig gennemføre en tvingende nødvendig forenkling og fornyelse af vores forretningsmodel. Trods modvind det seneste år er vi faktisk lykkedes med at fastholde vores markedsandele på produkter til detailhandlen og foodservice. Nu skal vi vinde volumen, og ad den vej flytte hele vores forretning over tid.

- Vi skylder vores andelsejere at skære helt ind til benet i den nuværende situation

Jais Valeur, adm. direktør, Danish Crown Group

Stigende pres

Danish Crowns konkurrencekraft har siden foråret 2022 været under stigende pres. Afregningen for grise i Danmark ligger lige nu langt efter det øvrige Europa. Så selvom den øjeblikkelige notering for grise er tæt på rekordhøj, så ligger Danish Crowns afregning alt for langt efter både det europæiske gennemsnit og afregningen i Tyskland, påpeger koncernen selv i pressemeddelelsen.

- Derfor har det ikke været tilstrækkeligt attraktivt for danske landmænd at fede grise op til slagtning i Danmark, så hen over sommeren har ledelsen arbejdet målrettet på en plan for forenkling og fornyelse af Danish Crowns kerneforretning. Den er klar nu, lyder det fra Danish Crown.

Selv om størstedelen af Danish Crown-koncernen ifølge ledelsen har udviklet sig positivt gennem en årrække, så er kerneforretningen, der er organiseret i det, der hedder BU Danish Crown, og som står for slagtningen af grise i Danmark og Tyskland samt forædlingen af først og fremmest grisekød, udfordret.

- Presset på den del af forretningen er først og fremmest udløst af et usædvanligt langvarigt og dybt dyk i eksporten til nøglemarkeder som Kina, Japan, USA, Australien og Sydkorea. Tidligere har Danish Crown altid været i stand til at finde alternative salgskanaler uden for Europa, hvis et eller flere af de attraktive eksportmarkeder svigtede i en periode. Men når priserne på frossent grisekød på verdensmarkedet ligger markant under priserne på fersk grisekød i Europa, så kan Danish Crown ikke opretholde konkurrencekraften, fordi omkostningerne på grund af det høje danske lønniveau til at slagte, opskære og udbene grise i Danmark er over 1 krone højere pr. kilo end i lande som Tyskland, Polen og Spanien, erkender Danish Crown.

Ny forretningsmodel

For at komme ud af dødvandet vurderer andelsselskabet, at det skal sælge mere i et i forvejen konkurrencepræget europæisk marked med bred præference for lokale produkter.

- Løsningen er at redefinere forretningsmodellen og fokusere alle kræfter på at producere og sælge produkter, der kan sælges til en tilstrækkelig høj pris til at kompensere for de højere produktionsomkostninger i Danmark, ellers vil dansk grisekød altid blot være andet valg i forhold til lokale produkter med en lavere salgspris og vores højere produktionsomkostninger, lyder det.

- Vi kan ikke løse vores udfordringer med besparelser og effektiviseringer alene, da det her også er et spørgsmål om forretningsmodel, men vi skylder vores andelsejere at skære helt ind til benet i den nuværende situation. Det vil i første omgang bidrage til at lukke en del af gabet til de andre europæiske lande. Samtidig er det et faktum, at effektivitet og maksimal udnyttelse af produktionsanlæggene er vejen til at tjene penge i fødevarebranchen. Det er ikke nyt for os, men efter vi samlede vores griseslagterier og forædlingsaktiviteter i én forretningsenhed for to år siden, har vi ikke været skarpe nok, så det retter vi op på nu, siger Jais Valeur.

- Vi kan ikke løse vores udfordringer med besparelser og effektiviseringer alene

Jais Valeur, adm. direktør, Danish Crown

Talenter skal bidrage

Som en konsekvens af effektiviseringsplanen sker der med øjeblikkelig virkning en række markante ændringer i ledelsen og organiseringen af BU Danish Crown.

- Vi har en række talenter, som allerede kender vores virksomhed i detaljen. Nu får de – flankeret af en række bundrutinerede kolleger – mere ansvar, og jeg er ikke i tvivl om, at det hold kommer til at skrive sig ind i Danish Crowns historie, som dem, der flyttede Danish Crown fra at være et slagteri til at være en værdiskabende, moderne fødevarevirksomhed for både kunder og forbrugere, slutter Jais Valeur.

Danish Crowns plan

Hovedtrækkene i planen, der har fået navnet Horizon, er:

  • Administrationen og supportfunktionerne skal effektiviseres, så omkostningerne på årsbasis reduceres med minimum 250 millioner kroner
  • En forbedret udnyttelse af kapaciteten på slagterier og fabrikker samt et mere strømlinet og højteknologisk setup skal nedbringe produktionsomkostningerne med mindst 500 millioner kroner
  • Salgsindsatsen skal fokuseres på kernekunder inden for retail, foodservice og industri, så der opbygges partnerskaber med kunder, der stiller krav til datadrevet sporbarhed og bæredygtighed, så indtjeningen øges med 500 millioner kroner
  • Rentabiliteten i de tyske slagteriaktiviteter og på vores forædlingsfabrik i Kina skal sammen med færdiggørelsen af investeringen i den nye baconfabrik i Storbritannien bidrage med 250 millioner kroner
  • Der er identificeret yderligere muligheder for besparelser på indkøb og potentiale for øget indtjening i koncernens datterselskaber, som potentielt kan bidrage med op til 500 millioner kroner

Læs også