Tocifret millioninvestering: Nyt projekt skal gøre grønt protein til fødevareingrediens

Knap 11 millioner kroner bliver skudt ind i et nyt projekt ledet af Aarhus Universitet, der i samarbejde med BioRefine skal understøtte det voksende behov for bæredygtige proteinkilder og samtidigt gøre op med afhængigheden af soja.

Hvad nu, hvis man kunne udnytte noget af alt det, slagtedyrene spiser og bruge det i fødevareproduktionen og dermed springe et led i fødekæden?

Det er hovedideen bag projektet »GreenImPro«, der ønsker at producere bæredygtige, hvide proteiningredienser af høj kvalitet til brug i fødevarer og fiskefoder ved at udnytte råmaterialer som lucerne, hvidkløver og søsalat. Igennem projektet vil man ændre produktion af proteiningredienser til fødevarer, fiskefoder og foder til énmavede dyr i ét enkelt projekt.

GreenImPro-projektet tilbyder ikke kun økonomiske fordele, men indeholder også en positiv klima- og miljøpåvirkning. Ved at omdanne traditionelle foderafgrøder til fødevareingredienser og samtidigt erstatte sojaprotein i fodersammensætninger har projektet potentiale til markant at reducere emissioner af drivhusgasser.

Innovationsfonden har investeret knap 11 millioner kroner i projektet.

Hård men værdifuld kamp

Der er imidlertid udfordringer med farve og såkaldte antinæringsstoffer i råmaterialerne. Ikke desto mindre tror man på, at GreenImPro vil overkomme disse ved at kombinere varmebehandling og filtrering ved hjælp af vibrationsmembranteknologier.

Processen, der er udviklet og optimeret hos Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet, bliver opskaleret i et demonstration-bioraffinaderi på Aarhus Universitet i Viborg, før den skaleres op til kommerciel produktion hos projektpartneren BioRefine.

- Hvis vi lykkes med projektet og kan producere høj-kvalitet-protein til fødevarer, forventer BioRefine en væsentlig stigning i antallet af produktionsenheder. Det vil sikre både skalérbarhed og lønsomhed for produktion af protein på basis af lucerne og kløver, siger projektleder Laila Thirup fra BioRefine i en pressemeddelelse.

Trækker på bred ekspertisevifte

Konsortiet bag GreenImPro består af forsknings- og industripartnere med forskellige kompetencer.

Aarhus Universitets forskere besidder dybdegående viden om den komplekse kemi i de involverede biomasser, ekspertise inden for agil opskalering i demonstrationsfaciliteter samt faciliteter til test af proteinernes kvalitet til både fødevarer og foder. Projektet giver mulighed for at bringe alt den viden hos de forskellige partnere i spil.

- GreenImPro giver os mulighed for at producere tre forskellige proteinkvaliteter, én til fødevareprotein, én til fiskefoder og én til énmavede produktionsdyr som grise og kyllinger. Det glæder os at få mulighed for at udføre forskning og genere viden, der potentielt kan implementeres i industrien i løbet af få år og samtidigt gøre en forskel i den grønne omstilling, siger professor Trine Kastrup Dalsgaard.

En række institutter fra Aarhus Universitet er gået sammen i projektet. Institut for Bio- og Kemiteknologi opskalerer en proceslinje udviklet af Institut for Fødevarer, som i projektet vil undersøge fødevarekvaliteten sammen med Toft Care, mens Institut for Husdyrernæring- og Veterinærvidenskab og BioMar evaluerer næringsværdien i énmavede dyr og ørreder.

Institut for grøn teknologi ved Syddansk Universitet (SDU) laver en livcyklusanalyse af den fulde proces.

Partnere som HedeDanmark bringer erfaring med stor-skala, mekaniseret og skånsom høst af søsalat i samarbejde med Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, mens BioRefine bidrager med ekspertise i opskalering og kommerciel drift. Derudover bidrager virksomheden Sani Membranes med sin patenterede membranteknologi.

Projektet løber over 3 år og har et samlet budget på 14,7 millioner kroner.

Læs også