Snart er det slut med at dyrke 345 hektar i Store Vildmose

Efter mere end 100 år som drænet landbrugsjord bliver 345 hektar i Store Vildmose i Nordjylland nu gjort våde igen.

I den centrale del af Store Vildmose ligger Ringfenner, og her skal 345 hektar landbrugsjord gøres våde igen, oplyser Miljøministeriet.

Projektet på 345 hektar er en del af de i alt 100.000 hektar kulstofrige og klimabelastende lavbundsjorder, som et bredt flertal af Folketinget i 2021 vedtog en ambition om skulle tages ud af drift.

Det kommer blandt andet til at ske i kraft af, at 25 km grøfter er blevet fyldt op med jord, adskillige km drænrør er blokeret, og der er lavet små diger og volde, som sikrer, at den nedbør, som falder over mosen, bliver i området så længe som muligt. Dermed begynder vandstanden nu at blive hævet i et 345 hektar stort område i den centrale del af Store Vildmose, som Naturstyrelsen ejer.

Ifølge Miljøministeriet var Store Vildmose tidligere var en af Danmarks største højmoser, og at højmoser er en truet naturtype, som kendetegnes blandt andet ved, at de er lysåbne og frie for træer. Men fra 1920’erne blev størstedelen af området ved Store Vildmose drænet, så jorden kunne bruges til landbrug, og i dag der er kun få mosearealer tilbage. Men det kommer projektet altså til at lave om på.

- Der er en stor klimaeffekt ved genskabelsen af den gamle tørvemose. For når arealerne igen bliver våde, stopper nedbrydningen af kulstoffet i jordens tørvelag fremfor at forsvinde op i atmosfæren som CO2, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Ministeriet oplyser en beregnet en reduktion af drivhusgasudledning i projektet på 4.833 ton CO2-ækvivalenter/år, hvilket skulle svare til cirka 440 danskeres klimaaftryk.

Naturstyrelsen er også i gang med forundersøgelser til et andet lavbundsprojekt i den del af Store Vildmose, der kaldes Ørnefenner.

Læs også