Fusion inden for skadedyrsbekæmpelse

Mortalin A/S og Nomus A/S, to af de førende danske skadedyrsbekæmpelsesvirksomheder, med tråde til landbruget, samler aktiviteterne i et nyt selskab, der bliver endnu mere landbrugsfokuseret.

En betydelig konsolidering er på vej i landbruget inden for skadedyrsbekæmpelse.

To af landets førende leverandører indenfor skadedyrservice har nemlig indgået en hensigtserklæring om at stifte et nyt fælles selskab.

Målet er at sammenlægge landbrugsaktiviteterne i Mortalin A/S og Nomus A/S, som fremover kommer til at bære navnet Mortalin Agro.

Det nye selskab vil efterfølgende have en betydende portefølje af danske landbrug, hvilket ifølge de to virksomheder giver mulighed for at udvikle forretningen yderligere til gavn for netop landbrugskunderne.

De øvrige aktiviteter i Nomus A/S indenfor kundesegmenterne kommuner og industri bliver solgt til Mortalin A/S.

Om de to virksomheder

  • Mortalin A/S er et landsdækkende, dansk, privatejet firma indenfor skadedyrservice, fødevaresikkerhed og kommunal rottebekæmpelse. Mortalin blev grundlagt i 1938 og har kontorer i Haslev på Sjælland og Brabrand i Jylland.
  • Nomus A/S er et skadedyrsbekæmpelsesfirma med hovedkontor i Randers. Selskabet blev grundlagt af og er i dag ejet af landets førende grovvareselskaber. DLG ejer ifølge CVR-registret 50 procent af ejerandelene, mens Danish Agro og Vestjyllands Andel ejer de resterende ejerandele gennem fællesvirksomheden DV Energy A/S.

Forbedret konkurrenceevne

I forbindelse med sammenlægningen tror de ledelsen i de to selskaber på, at den nye virksomhed vil være klædt på til at møde den stadigt voksende udfordring, som skadedyr i industrien repræsenterer.

- Med sammenlægningen skaber vi en meget stærk, landsdækkende samarbejdspartner for de danske landbrug og grovvareselskaber. Vi får en størrelse og et højt fagligt niveau, der sikrer landbrugssegmentet en partner, der er gearet til de stadig strengere krav, der stilles til branchen, siger Paul Martin Bertelsen, administrerende direktør i Mortalin.

- Med Mortalin Agro kan vi, tilføjer han, matche et segment, der undergår store og hurtige forandringer. Samtidigt sikres selskabet en bedre konkurrencekraft, som giver muligheder for at udvikle Mortalin Agro både i og uden for Danmark.

Paul Martin Bertelsen støttes op af Anders Vester Nielsen, chef i Nomus. Han udtaler:

- Der kommer flere og flere skadedyr, og det er en vigtig og meningsfuld opgave at bekæmpe dem for at beskytte landbrugets værdier, så vi kan producere fødevarer og foder med så høj kvalitet som muligt. Derfor har vi har i et stykke tid afsøgt mulighederne for at tage Nomus til næste niveau, og det er en win-win-løsning, vi nu har fundet ved at gå sammen med Mortalin, siger Anders Vester Nielsen.

Alle nuværende medarbejdere i de to selskaber bliver tilbudt at fortsætte. Det nye Mortalin Agro, der vil få hjemsted hos Mortalin A/S i Brabrand ved Aarhus, forventes at være i drift i løbet af årets første kvartal.

Læs også