Lokalt klimaprojekt i landbruget fik forrygende start

30 lokale landmænd er nu registreret i usædvanligt partnerskab, der frem mod udgangen af 2025 skal lave klimaberegninger på deres gårde – og hjælpe med at begrænse de enkelte bedrifters klimapåvirkning.

Mens politikere på Christiansborg tirsdag eftermiddag mødtes i »den grønne trepart« med repræsentanter for bl.a. Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Industri for at drøfte landbrugets påvirkning af klima og natur, gik snakken livligt blandt lokale landmænd i landboforeningen Vestjysks repræsentationssal i Ringkøbing.

Hér drak knap 30 kvæg- og griseavlere eftermiddagskaffe med borgmester Hans Østergaard og landbrugsrådgivere fra de tre lokale pengeinstitutter Skjern Bank, Vestjysk Bank og Ringkjøbing Landbobank. Det skriver Ringkjøbing-Skjern Kommune i en pressemeddelelse.

På opstartsmødet gav miljø- og klimakonsulent i Vestjysk Trine Riis Jeppesen en kort præsentation af processen og tidsplanen over de klimaberegninger, der bliver det grønne resultat af et usædvanligt partnerskab mellem de 30 landmænd, de tre banker, Ringkøbing-Skjern Kommune og Vestjysk.

Samtidig stod både Trine Riis Jeppesen og hendes kollega i Vestjysk, Helle Borum, klar med computeren for at hjælpe landmændene med at blive registreret i landbrugets digitale klimaværktøj ESGreen Tool. Det er det værktøj, som skal hjælpe den enkelte bedrift med en detaljeret beregning af klimapåvirkningen, og inden mødet var slut havde samtlige 30 landmænd tilmeldt sig partnerskabet og de medfølgende klimaberegninger.

- Når der kommer en CO2-afgift, kommer vi til at kigge ind i klimaregnskabet og se på, hvor vi kan nedbringe udledningen og forbedre vores regnskab, konstaterede en landmand, mens en anden indrømmede, at det ikke primært er efter eget initiativ, at han nu registrerede sig klimapartnerskabet:

- Det var jo nok mest banken, der pressede lidt på, sagde han og tilføjede, at bankerne efterhånden kræver at se et klimaregnskab, før de giver nye lån.

Banebrydende partnerskab

Før kaffen og othellolagkagerne kom på bordet, havde borgmesteren budt velkommen til det usædvanlige klimapartnerskab. Her kaldte han partnerskabsaftalen »banebrydende«, fordi netop bankerne er med:

- Det er vigtigt, at vi har bankerne med, for de kender bedrifterne. De kender kassekreditterne og rentabiliteten på bedrifterne, sagde han og tilføjede:

- Aftalen kan ses som en slags rettidig omhu, så vi har viden og erfaringer – og ikke står helt på bar bund – når der kommer øgede krav til landbrugets CO2-udledninger. Der var en tid, hvor vi sagde, »hvis« der kommer en afgift på landbrugets CO2-udledning. Nu ved vi godt, at det er et, »når« afgiften kommer.

Hans Østergaard understregede, at landbruget er en væsentlig del af kommunens dna.

- Vi skal helt klart værne om klimaet og miljøet. Vi skal tænke i grønne løsninger, og vi skal nå 2030-målene. Men vilkårene for landmændene må ikke blive så komplekse eller umulige, at det bliver endnu sværere at drive landbrug. Det gælder om at finde en god balance, sagde han.

Beregninger og genberegninger

Frem til sommerferien skal Vestjysks to klima- og miljørådgivere lave klimaberegningerne i samarbejde med de enkelte landmænd ud fra data som f.eks. mark- og gødningsplaner, foderplaner, årsrapporter og lignende.

Når klimaberegningerne ligger klar i slutningen af juni, vil rådgiverne komme med konkrete anbefalinger til reduktioner i klimabelastningen.

- Vi skal ikke stikke blår i øjnene på nogen og påstå, at vi har et tryllemiddel, for det har vi ikke. Men vi skal udnytte de redskaber, vi har til at sikre, at landbruget også kender sin udledning og ved, hvilke knapper de skal trykke på for at reducere den klimapåvirkning, siger Trine Riis Jeppesen.

Klimapartnerskabet rækker frem til slutningen af 2025:

- I 2025 genberegner vi så bedrifternes klimapåvirkning på samme parametre som i 2024 og ser på, om den enkelte landmand på bedriftsniveau har rykket sig på nogle områder, forklarer Trine Riis Jeppesen.

Produkter, der understøtter projektet

Corteva Agriscience var til stede på mødet, da netop miljø og klima er et af de områder, man i Corteva investerer store summer i forskning.

De tre store håndtag, man har at vride på fra start i dette klima projekt, er biokul, lavbundsområder, samt nitrifikationshæmmere. Netop nitrifikationshæmmere er et af Cortevas kerneområder, hvor man med Danmarks eneste CE-godkendelse fra EU har god politisk opbakning for produktet Instinct. For landmanden giver brugen af Instinct, nemlig minus hele 40 procent på gødning, i ESGreen tool.

Instinct hjælper med at reducere udledningen af lattergas til atmosfæren ved at bevare kvælstof i ammonium form i længere tid. Lattergas er cirka 300 gange mere potent end CO2, hvilket gør vigtigheden af nitrifikationshæmmere et nøgleværktøj til at mindske klimaaftryk og muliggøre et bæredygtigt landbrug.

Læs også