Spildevand fra bornholmsk bryggeri bliver til biogas

Sammen med miljøvirksomheden Krüger og Bornholms Bioenergi har Svaneke Bryghus fundet en måde at behandle bryggeriets processpildevand på. Her opsamles spildevandet i en stor 70 kubikmeter tank, der sammen med gærrester og mask fra ølproduktionen afhentes af BHS Logistics og transporteres til Bornholms Bioenergi, hvor den omdannes til biogas.

- Det har været en bekostelig og meget besværlig proces at sikre den bedst mulige håndtering af vores spildevand, og derfor er jeg rigtig glad for vores endelige løsning, der eliminerer behovet for unødig kemisk behandling for at sikre den rette pH-værdi. Den nye praksis medfører ikke blot en reduceret miljøpåvirkning; den letter også belastningen på kloaksystemet og rensningsanlæg i Svaneke. Vi håber på en cirkulær fremtid, hvor biogassen kan leveres direkte fra Bornholms Bioenergi, siger Steen Jespersen, direktør for Svaneke Bryghus i en pressemeddelelse.

Georg Koefoed, driftsleder hos Bornholms Biogas uddyber processen:

- Procesvand fra Svaneke Bryghus bliver i dag recirkuleret til grøn energi og gødning til gavn for borgerne og landbruget på Bornholm. Sammen med andre lokale organiske affaldsstrømme som gylle, mask og slagteriaffald bioforgasser Bornholms Bioenergi procesvandet til el- og varmeproduktion og sikrer, at alle næringsstofferne kommer tilbage til jorden i form af gødning. Det er både godt for vores klima og for vores jord.

Svaneke Bryghus forventer at fortsætte samarbejdet med Bornholms Bioenergi og Krüger for at forfine og udvide den grønne praksis og bidrage til bæredygtig udvikling på Bornholm.

Læs også