Æggegigant seksdobler indtjeningen og sender rekordbeløb retur til ejerne

Danæg-koncernen omsatte i 2023 for over 2 milliarder og leverede det bedste resultat i selskabets historie på 82 millioner, hvilket også betyder historisk udlodning til ejerne på 50 millioner.

Danæg-koncernen, der er Nordeuropas største, har i det forgangne regnskabsår haft rekordår.

Resultatet er realiseret med en omsætning for året på 2,1 milliarder kroner, hvilket er en fremgang på 11 procent i forhold til året. Indtjeningen for 2023 lander på 82 millioner kroner – knap en seksdobling af sidste års resultat.

Det har primært været koncernens udenlandske datterselskaber i Sverige og Finland, der har båret det tungeste læs, men også den danske forretning er ved at være tilbage på tidligere indtjeningsniveau efter et udfordrende 2022.

- Det er blandt andet en generel mangel på æg i en lang række markeder, der har givet os fordelagtige markedsvilkår særligt i vores svenske og finske datterselskaber, som vi har været dygtige til at håndtere. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at vi kan udlodde 50 millioner kroner til vores ejere, som er helt afgørende for, at vi hver dag kan levere kvalitetsprodukter med en høj fødevaresikkerhed til vores kunder. Jeg er stolt af vores årsregnskab for 2023, som hele koncernen har bidraget positivt til, siger koncernchef i Danæg Jann Dollerup Vig Jensen i en pressemeddelelse.

Pressede markeder

De fleste af koncernens markeder har generelt været påvirket af mangel på æg, som skyldes tilfælde af fugleinfluenza i Nordamerika, Asien og Europa. Samtidig har der i 2023 været et omfattende salmonellaudbrud i Sverige.

Dermed har der været et underskud af æg på verdensmarkedet, hvilket har muliggjort en højere afregning til Danæg-koncernens ægproducenter.

- 2023 var præget af høj volatilitet og markedsmæssige forandringer. Æg er en vigtig vare for detailkæderne, og vi oplever stigende efterspørgsel efter både flere og større kampagner hos vores kunder. Det betyder, at vi som virksomhed hele tiden skal være forandringsvillige og omstillingsparate, så vi er klar til at håndtere konkrete markedsønsker. I den forbindelse vil jeg gerne fremhæve vores dygtige kollegaer på tværs af koncernen for at udvise stort engagement og en enorm vilje til, at vi lykkes. Det har stor betydning for koncernen, ejerne og vores mange loyale kunder, siger Jann Dollerup Vig Jensen.

Fokus på konkrete klimamål

I foråret 2023 tilsluttede Danæg-koncernen sig Science Based Targets initiative (SBTi). Inden 2025 skal koncernen altså opsætte konkrete mål, som vil blive valideret af SBTi, for at sikre at de stemmer overens med Paris-aftalen og den seneste klimavidenskab.

- Allerede nu arbejder vi målrettet på at reducere klimaaftrykket for vores produkter. Det er vores klare forventning, at CO2-udledningerne i både Scope 1, 2 og 3 vil blive reduceret år for år grundet energi- og produktionsoptimeringer samt udviklingen af mere klimaeffektive foderkoncepter, siger Jann Dollerup Vig Jensen og fortsætter:

- Det er uomtvisteligt, at bæredygtighed og social ansvarlighed fylder mere og mere i både forbrugernes og detailhandlens bevidsthed. Det leverer vi på, og vi ser også nye kommercielle muligheder i at udvikle os på både hjemme- og eksportmarkeder.

I begyndelsen af året forventes markedet fortsat at være meget volatilt grundet fugleinfluenza og en generel mangel på æg. Danæg forventer dog en genopbygning og normalisering af markedet i løbet af året, hvor der fortsat vil være stort fokus på at effektivisere i alle selskaber for at sikre den fortsatte konkurrencedygtighed.

Læs også