Grovvaregigant får Orkla-direktør med i formandskabet

Ved DLG-koncernens netop afholdte repræsentantskabsmøde blev bestyrelsen for de kommende to år valg ind. Iblandt de valgte er et nyt ansigt valgt til formandskabet, adm. direktør i Orkla Danmark, Carsten Hänel.

Den danske grovvarekoncern DLG afholdte 11. april 2024 repræsentantskabsmøde i Vejle. Der var genvalg til 12 af de 13 siddende medlemmer af DLG’s bestyrelse, som består af otte ejervalgte medlemmer, to medarbejdervalgte medlemmer og tre eksterne medlemmer.

Per Nørgård Sognstrup er nyt ejervalgt medlem af bestyrelsen, mens Lars-Ole Hjorth-Larsen udtræder. Ved den efterfølgende konstituering blev Niels Dengsø Jensen genvalgt som bestyrelsesformand.

Bestyrelsen besluttede ved konstitueringen yderligere at gå tilbage til at køre med to næstformænd, som det var tilfældet frem til 2021. Næstformandsposterne blev besat af den siddende næstformand Carl Christian Lei samt Carsten Hänel, der er adm. direktør i Orkla Danmark og har været eksternt medlem af DLG’s bestyrelse siden 2022.

DLG’s bestyrelse 2024/2026

 • Niels Dengsø Jensen

 • Carl Christian Lei

 • Jens Myhren

 • Jørn Munk

 • Dorte Bak Himmelstrup

 • Thomas Ahrendt

 • Lars Hansen

 • Per Nørgård Sognstrup

 • John Kristensen (medarbejderrepræsentant)

 • Kim Svendsen (medarbejderrepræsentant)

 • Susanne Mørch Koch, adm. direktør i Tivoli

 • Carsten Hänel, adm. direktør i Orkla Danmark

 • Anita Eckardt, direktionsmedlem i Implenia

Styrket bestyrelse

Bestyrelsesformand Niels Dengsø Jensen fremhæver kontinuiteten i bestyrelsen som en styrke i en tid med store strukturelle forandringer og et verdensmarked med meget volatilitet.

- Den verden, vi opererer i, er under konstant forandring, og det stiller store krav til os som bestyrelse. Derfor er det vigtigt, at vi har et stærkt hold med et indgående kendskab til forretningen og mangfoldighed i kompetencerne. Det giver os et godt udgangspunkt for den fortsatte udvikling af forretningen, siger Niels Dengsø Jensen i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Det har hele tiden været tanken, at vi igen skulle have to næstformænd, og jeg er glad for at kunne byde Carsten Hänel velkommen i formandskabet. Med sine mere end 30 års erfaring fra fødevarebranchen og store indsigt i den grønne omstilling har han gode forudsætninger for at være med til at sætte den strategiske retning for DLG.

Tidligere i april kunne medarbejderrepræsentanten i DLG, John Kristensen, fejre 25-års jubilæum i DLG.

Læs også