Ny strategi i DLG: Grovvarer bliver ét af tre ligestillede forretningsben

Fremtidens forretning skal bygges op omkring bæredygtige løsninger. Det er budskabet fra DLG, der tirsdag offentliggjorde sin nye koncernstrategi, Creating the Future 2030.

- Det er nu, vi skal definere fremtidens DLG-koncern. Vi skal fortsætte væksten, men på en ansvarlig måde, lyder det fra bestyrelsesformand Niels Dengsø Jensen. Foto: Victor Juul Grønbæk

2 milliarder kroner.

Så meget vil DLG investere i den bæredygtige omstilling frem mod 2030.

Samtidig samler grovvarekoncernen forretningsområderne Agribusiness og Premix & Nutrition i forretningsenheden Food, mens Energy og Retail deles op i to forretningsenheder, Energy og Housing. Det betyder i praksis et øget fokus på energi- og byggeriafdelingen, på lige fod med landbrugsafdelingen.

- DLG er af mange kendt som et landbrugsselskab, men vi er mere og andet end det. Med den nye strategi sætter vi en tydelig streg under, at energi og byggematerialer er vigtige forretningsområder for DLG, og det vil fortsat være dér, hvor vi ser en betydelig del af væksten de kommende år, udtaler DLG’s adm. direktør, Kristian Hundebøll, i en pressemeddelelse.

DLG’s tre forretningsområder

  • FOOD - Vi udvikler og leverer løsninger til fødevareindustrien for at skabe en bæredygtig fremtid for landbruget
  • ENERGY - Vi leverer nutidens og fremtidens energiløsninger til virksomheder og private kunder
  • HOUSING - Vi leverer service og materialer af høj kvalitet til opførelsen af fremtidens bygninger

Kilde: DLG

En tredelt forretning

DLG omsatte i 2021 for 59 milliarder kroner, og mere end to tredjedele af omsætningen blev genereret uden for Danmarks grænser. Koncernens aktiviteter er primært fødevarerelaterede, mens 40 procent kommer fra salg af energiprodukter og byggematerialer (tidligere Energy & Retail) - et forretningsområde der tegnede sig for 80 procent af indtjeningsvæksten i den seneste strategiperiode og dermed har været en betydelig vækstmotor for koncernen.

- Den grundlæggende styrke i vores forretningsmodel er, at vi har bygget koncernen op om tre robuste forretningsområder, som dækker fundamentale behov for fødevarer, energi og tag over hovedet. Det gør, at den underliggende efterspørgsel er stabil, og samtidig giver bredden i forretningen os styrken til at modstå de udsving, vi indimellem oplever i markedet, fortæller direktøren.

Både salget af energiprodukter og byggematerialer har primært sit udgangspunkt i Tyskland, som er DLG-koncernens største marked. I 2022 forventes omsætningen på det tyske marked at runde 40 milliarder kroner. Derudover vil DLG investere »betydeligt« i digitalisering, IT, optimering samt i »udviklingen af kollegaer på alle niveauer, hvilket er afgørende for, at vi kan tage forretningen derhen, hvor vi ønsker«, tilføjer han.

En ny definition på DLG

Ifølge DLG er bæredygtighed en kommerciel mulighed, og det skal være en hjørnesten i forretningen i fremtiden. Derfor vil koncernen over de kommende år fortsætte med at udvikle forretningen og servicere de eksisterende behov i markedet, men samtidig sætte sig i førersædet i den grønne omstilling.

- Det er nu, vi skal definere fremtidens DLG-koncern. Vi skal fortsætte væksten, men på en ansvarlig måde. Creating the Future 2030 er en strategi, som i høj grad er drevet af værdier og et ønske om at tage samfundsansvar, men hvor vi samtidig stræber efter at fortsætte den positive udvikling, der har været i forretningen de seneste år, udtaler bestyrelsesformand Niels Dengsø Jensen.

Da DLG offentliggjorde bæredygtighedsplanen Zero i 2021, forpligtede koncernen sig samtidig til at opfylde Paris-aftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader. Det skal bl.a. ske ved at omstille til grøn elektricitet og fremme brugen af vedvarende energiformer. I foråret 2022 har DLG tilsluttet sig Science Based Targets Initiative og indsendt en ansøgning til for at få målene valideret.

- Vi skal investere endnu flere penge, kompetencer og mere tid, end vi allerede har gjort, i nye produkter og produktionsformer indenfor alternative proteiner, inputprodukter til planteavl og grønne energiformer. På den måde løfter vi både DLG's og vores mange kunders indtjeningspotentiale, mens vi samtidig bidrager til den bæredygtige omstilling. Der er brug for handling og løsninger, og her ser vi os selv som en central aktør, fastslår Kristian Hundebøll.

Læs også