Landmand har optimeret: 28.000 mikroorganismer hjælper Jes i marken

Kompostkoncentratet Quaterna indeholder omkring 28.000 mikroorganismer, som kan skabe rammerne for et regenerativt landbrug, der både udleder mindre drivhusgas og øger effektiviteten på bedriften.

Landbrug+ er et koncept, hvor jorden over tid omdannes til at være sundere og regenerativ. Samtidig er det et værktøj til at skabe partnerskaber mellem husdyrbrug og jordbrug. Jes Henrik Jensen har her lavet et forsøg, hvor han har komposteret to kasser med ribs, hvoraf den ene er tilsat Quaterna. Jorden, som er tilsat kompostkoncentratet Quaterna, synes livlig og lugter af sund muld.

- Der ligger enormt mange næringsstoffer i jorden, som ikke er tilgængelige for planter. Det kan de blive med en sund mikrobiologi, siger Jes Henrik Jensen, der er landmand og indehaver af virksomheden Green-Passion ApS.

Han forklarer, at en sund og velfungerende mikrobiologi kan frigøre svært bundne næringsstoffer til at være plantetilgængelige, samtidig med at mikrobiologien danner stabilt organisk kulstof/humus – og dermed lagre CO2 i jorden.

- Der skal være en biologisk balance i jorden, som er svampedomineret. Samtidig skal der være en variation af planter året rundt – udover hovedkulturen – til at trække energi ned i jorden, så der kan leveres sukkerstoffer som næring til mikroorganismerne, siger han og fortsætter:

- Uden den balance kan humussen ikke stabiliseres, så den forbliver i jorden som kulstoflager og depot for organiske plantetilgængelige næringsstoffer, CO2 og ikke mindst vand.

Alt dette kan ifølge Jes Henrik Jensen opnås med det franskudviklede kompostkoncentrat Quaterna, der indeholder cirka 28.000 forskellige naturligt forekommende mikroorganismer, hvor cirka 50 procent er bakterier og 50 procent er svampe. Dette er et skridt på vejen til et mere effektivt og grønnere landbrug.

Animalsk produktion

- Vi har den overbevisning, at planteproduktionen ikke kan undvære den animalske produktion til at lave næringsstoffer og biologi til jorden, siger Jes Henrik Jensen.

- Det er klart, tilføjer han, at den animalske produktion har udfordringer med udledning af drivhusgasser. Det kan vi gå ind og påvirke i selve staldmiljøet. Blot ved at strø nogle mikroorganismer. Simpelthen bare et kompostkoncentrat.

Han forklarer, at produktet udkonkurrerer forrådnelsesprocessen i et vist omfang til fordel for komposteringsprocessen. Det får indflydelse på emissionen af drivhusgasser, fordi Quaternas komposteringsproces ikke udleder metan og lattergas, og en væsentlig del af ammoniakdampene omdannes til organisk ammonium NH4+.

- Processen med kompostering er i sagens natur meget anderledes end en proces med forrådnelse. Forrådnelse skaber drivhusgasser, og det gør kompostering ikke, siger Jes Henrik Jensen og fortsætter:

- Hvis man fordeler Quaterna Activa 500 overalt i eksempelvis et staldmiljø, så medfører det, at når dyrenes afføring og urin rammer gulvet, så startes komposteringsprocessen af alt det organiske materiale. Det medfører emissionsreduktion af drivhusgasser. Lige nu søger vi midler til, at Teknologisk Institut kan undersøge den reelle reduktionseffekt.

Jes Henrik Jensen tilføjer, at en af de helt store fordele ved processen er, at den flyttes med ud i marken, når der udbringes husdyrgødning.

Ydermere kan han fortælle, at der i Quaternas komposteringsproces ikke dannes nitrat, men der dannes store mængder organisk kulstof/humus, der kan binde de organiske næringsstoffer, som frigives i komposteringsprocessen. Det gælder også ammonium NH4+.

Landbrug+

Jes Henrik Jensen har gennem sin virksomhed Green-Passion en samarbejdsaftale med den tyske afdeling af Sobac.

Den franske afdeling af Sobac har udviklet Quaterna.

Selve konceptet, hvor jorden over tid omdannes til at være sundere og regenerativ, kaldes Landbrug+. Konceptet er også et værktøj til at skabe partnerskaber imellem husdyrbrug med et lille jordtillæggende.

- Idéerne blev udviklet af en fransk landmand for omkring 40 år siden. Siden da har man optimeret processen med at fremavle naturlige kompostkoncentrater med regenerative mikroorganismer, som er iltkrævende bakterier og svampe, fortæller han.

- Det har gjort det meget klarere, hvordan man kan tilpasse sin drift og optimere sin husdyrgødning samt reducere kunstgødning og pesticidforbruget. Det handler om både at udnytte, men også sikre jordens egen rigdom og regenerative kapacitet med disse veldokumenterede, velafprøvede måder at sikre udbytterne på, forklarer Jes Henrik Jensen afslutningsvis.

Læs også