En stald til fremtidssikring af produktionen

Martin Boe Madsen driver fra fødegården i Ebberup en produktion på 600 årssøer og en årlig produktion af 27.000 slagtesvin. Med et igangværende byggeri på Tøjstedvej ved Haarby kan produktionen nå op på knap 50.000 slagtesvin årligt, når det hele står færdigt.

Martin Boe Madsen har i dag en samlet produktion på 600 søer, 27.000 slagtesvin og 325 hektar planteavl. Når byggeriet på ejendommen på Tøjstedvej ved Hårby står færdigt til november, kan han producere tæt ved 50.000 slagtesvin årligt. Fotos: Camilla Bønløkke Martin Boe Madsen har selv stået for aftaler om el, VVS, ventilation, inventar og aftalerne med entreprenøren der har stået for udgravning. Her er det lokale håndværkere der er valgt til at varetage opgaverne, mens det er Kjargaard Byg der har totalentreprisen på selve råhuset. Det er hovedsageligt byggerier i beton med stål eller træspær som Kjargaard Byg opfører rundt i landet, og det er også den type staldbyggeri, som Martin Boe Madsen sværger til – Et byggeri der kan holde evigt, hvor kun inventaret skal skiftes ud. - Vi har 78 mand i arbejde og lige nu er vi i gang på cirka 30 byggepladser fordelt over hele landet, og det er hovedsageligt større projekter, fortæller salgs- og projektchef i Norge hos Kjargaard Byg, Willy Højer Pedersen.

Det er Martins Rozmiss fra Kjargaard Byg der er byggeleder på projektet hos Martin Boe Madsen, og dermed ham der har den daglige kontakt med bygherre. - Det er »keep it simpelt« - et kedeligt byggeri med »copy paste« derned ad, kalder Martin Boe Madsen projektet, da han forklarer, at stierne bliver med de velkendte mål 2,40x4,80, da det bare fungerer godt.

- Vi har 78 mand i arbejde og lige nu er vi i gang på cirka 30 byggepladser fordelt over hele landet, og det er hovedsageligt større projekter, fortæller salgs- og projektchef i Norge hos Kjargaard Byg, Willy Højer Pedersen, der dermed kan bekræfte, at der fortsat er travlhed i byggebranchen.

Et af de projekter som Kjargaard Byg netop arbejder på nu, er en tvillingestald med plads til en årlig produktion på 22.000 slagtesvin hos Martin Boe Madsen på hans ejendom beliggende på Tøjstedvej ved Haarby. Her er det Henrik Villumsen der har stået for salget af projektet, mens Martins Rozmiss er byggeleder.

Stalden placeres lige ved siden af den eksisterende klimastald med smågrise fra 7-30 kg, og er med dimensioneringen med til at fuldende ønsket om at kunne samle slagtesvinene på én ejendom i stedet for de nuværende fem, når de andre er nedslidte.

- Vi præsterer stadig gode resultater i de andre bygninger, hvoraf nogle er lejede, så det fortsætter vi i første omgang med, og køber så de ekstra grise ind, som der skal til, for at fylde de nye stipladser her, forklarer Martin Boe Madsen, der i dag samlet driver en produktion på 600 søer, 27.000 slagtesvin og 325 hektar planteavl.

- Når det nuværende byggeri står færdigt til november, kan vi producere tæt ved 50.000 slagtesvin årligt, forklarer svineproducenten.

Indkøbt tørfoder

Martin Boe Madsen påpeger, at det for ham handler om at få bygget nogle gode kvadratmeter til en fornuftig pris, hvor han kan få nogle grise igennem med den nyeste teknologi.

Det var i slutningen af 2020, at planlægningen af projektet for alvor gik i gang. Vi fik den endelig byggetilladelse i april i år, men begyndte så småt på nedrivning og gravearbejde i marts, fortæller svineproducenten, der har valgt at anlægge en helt ny seks meter bred vej og udkørsel fra ejendommen for at fordele den trafik der måtte være, så der er færrest mulige gener for naboerne.

Det er imidlertid begrænset, hvad der vil være af trafik, når først byggeprojektet står færdigt. Grisene ankommer ved syv kg i den eksisterende stald, går via mellemgangen over i slagtesvinestalden ved 30 kg, og skal først flyttes videre fra matriklen, når de færdigfedede slagtesvin afhentes til slagteriet.

- Selvfølgelig er der også lidt transport af foder, påpeger Martin Boe Madsen, der har valgt at køre med færdigfoder og installerer tørfoderautomater i den nye stald.

Om baggrunden for netop at vælge tørfoder fortæller han, at det er erfaringerne fra de eksisterende anlæg der har afgjort det endelige valg.

- Jeg har både våd- og tørfoder i dag, og når jeg ser på e-rapporterne fem år tilbage, så kan jeg ikke se forskel på resultaterne. Og når jeg skal indkøbe foderet i piller, så vil jeg hellere have tørfoder.

Keep it simple

- Det er »keep it simpelt« - et kedeligt byggeri med »copy paste« derned ad, kalder svineproducenten videre projektet, da han forklarer, at stierne bliver med de velkendte mål 2,40x4,80, da det bare fungerer godt.

Der er valgt brede inventarlåger, én foderautomat pr. to stier og spalter i tre fjerdedele af stien.

- Vi gør det, som vi ved fungerer i de gamle stalde, påpeger svineproducenten, der dermed heller ikke har mere fast gulv, end der kræves, da fast leje ifølge hans vurdering bare er lig med svineri og ammoniak i staldmiljøet.

Der er derimod valgt gyllekøling, kombi-diffus ventilation da det er rart i varme periode, hvilket den ekstra loftshøjde på 2,90 meter også kan være.

Desuden har han gode erfaringer med vaskerobot ved rengøring af stier, så robottens arbejde er der også taget højde for. Udtørring af sektionerne skal ske med en kalofer, samt gulvvarme i det faste leje.

Imellem tvillingestalden og den eksisterende klimastald opføres 70 kvadratmeter forrum og teknikrum, og det er hensigten, at der altid skiftes tøj mellem de to afdelinger, undtaget når grisene flyttes fra klimastalden til en nyvasket sektion i slagtesvinestalden.

Desuden vil der ud for mellemgangen mellem de to sammenbyggede slagtesvinestalde være udlevering med overdækket rampe, samt et kapel, hvor døde grise kan ligge på køl frem til afhentning af Daka.

Planmæssigt projekt

Martin Boe Madsen har selv stået for aftaler om el, VVS, ventilation, inventar og aftalerne med entreprenøren der har stået for udgravning. Her er det lokale håndværkere, der er valgt til at varetage opgaverne, mens det er Kjargaard Byg, der har totalentreprisen på selve råhuset.

- Det er først nu, hvor der ikke længere er flere ubekendte, at jeg begynder at kunne slappe lidt af. Det er jo altid det her med udgravningen, der er lidt spændende i forhold til, hvad man finder, ligesom vejr og vind kan drille. Men nu er rammerne sat, påpeger han om projektet, hvor elementerne ventes rejst i uge 32, hvorefter der to måneder senere gerne skal stå en færdig bygning, der er klar til brug ultimo november.

Willy Højer Pedersen tilføjer, at entreprenørdelen altid er den største joker, men at det her heldigvis er forløbet godt, uden meget ekstra.

- Stalden fylder jo også en halv hektar, så det er da en stor post, lyder det fra Martin Boe Madsen, der også har anlagt vej hele vejen uden om staldanlægget, og blot mangler at få vejen ind imellem den eksisterende og den nyopførte gyllebeholder anlagt.

Indtil videre har der ifølge bygherrer intet været at pege fingre af. Det gælder også i forhold til processen med byggetilladelse.

- Assens Kommune skal virkelig have stor ros. De har været effektivt, samarbejdsvillige og meget imødekommende, påpeger Martin Boe Madsen.

Kun de nye regler vedrørende udledning af regnvand har skubbet tingene i 6-7 uger.

Miljømæssige tiltag

Som en del af miljøtilladelsen er der kommet overdækning på såvel den eksisterende som den nyopførte gyllebeholder.

- Vi har også fået lavet klar til hyppig udslusning. Det vil sige, at vi kan trække propperne for en sektion ad gangen ude fra. Det gør det også nemt at lave dokumentation for, at kummerne tømmes tit, forklarer Martin Boe Madsen, der også har fået en større fortank med mere kapacitet.

Tvillingestalden opføres med samme elementer som den eksisterende smågrisestald, ligesom han har valgt at sænke niveauet for den nye stald, så gavlene kommer til at flugte i højden, på trods af den øgede loftshøjde i de nye stalde.

- Den løsning sparede mig så også 23 centimeter fyld, påpeger svineproducenten, der med dette projekt har debut som bygherrer på noget helt nyt.

- Jeg har renoveret meget, men aldrig bygget nyt, og jeg må da sige, at det er en spændende proces – også selvom det er et simpelt byggeri. Jeg mener bare, at det her er en bæredygtig løsning. Jeg er ikke til de billigere løsninger, hvor der måske spares 200 kroner pr. stiplads, for i det samlede projekt betyder det bare så lidt.

- Et byggeri i beton kan jo holde evigt, så når inventaret er færdigt om 15 år, så kan det bare rages ud og der kan sættes noget nyt ind. Desuden tror jeg, at omkostningerne til vedligehold er mindre her.

Der bygges til slagtesvin

Ifølge Willy Højer Pedersen, så er det også hovedsageligt byggerier i beton med stål eller træspær, som Kjargaard Byg opfører rundt i landet.

- Lige nu er det hos svineproducenter, næsten kun slagtesvinestalde der opføres. Vi har ikke meget byggeri i gang til søer, fortæller projektchefen.

Kjargaard Byg, der driver entreprenørvirksomheden som en særskilt virksomhed fra landbruget beliggende mellem Sunds og Ikast, har normalt også mange projekter på kvæggårde i gang i Norge. Det satte coronaen imidlertid en stopper for, da det krævede 14 dages karantæne for medarbejderne både før og efter 14 dages arbejde.

- Flere af de folk der går på projektet her hos Martin Boe Madsen, plejer derfor normalt at være i Norge, påpeger Willy Højer Pedersen, der dog forventer, at byggeriet i Norge igen kan begynde til august.

Hovedsageligt er det landbrugsbyggeri, som Kjargaard Byg har været kendt for at stå bag, men virksomheden er også godt på vej ind i industrien.

Nuværende produktion

● 600 årssøer

● Årlig produktion af 27.000 slagtesvin fordelt på fem ejendomme

● 325 hektar planteavl

Projektet på Tøjstedvej

● Tvillingestald på ca. 60 x 75 meter til en årlig produktion af 22.000 slagtesvin

● 70 m2 mellembygning med forrum og teknikrum

● Sandwichelementer med sort granit

● Kombi-diffus ventilation

● Gyllekøling

● Tørfoderautomater

● 5000 m3 gylletank

● 100 m3 fortank

Læs også