Kommuner kan forbyde gamle brændeovne

Kommuner kan fra næste år kræve, at brændeovne fra før 1. juni 2008, skal skrottes. Det oplyser Bolius.

Fra den 1. januar 2023 kan landets kommuner forbyde ældre brændeovne og pejseindsatser, der er produceret før 2008, i områder, der har kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme eller naturgas.

Det skriver Bolius i deres seneste magasin for juli måned.

I magasinet lyder det, at et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne og Alternativet den 5. maj 2022 har vedtaget en ændring af lov om miljøbeskyttelse, der gør det muligt.

Det er imidlertid op til de enkelte kommuner, om de vil gøre brug af de nye regler.

Gør de det, skal ejere af brændeovne produceret før 1. juni 2008 enten helt skrotte deres brændeovn eller erstatte den med en ny, hvor partikeludledningen højst må være fem gram pr. kg fyret brænde.

Ulovlige ovne fra før 2003

Ifølge Bolius har det siden 1. august 2021 ikke været tilladt at beholde en gammel brændeovn fra før 2003, når der købes bolig med en sådan. Senest et år efter skal den være nedlagt eller erstattet med en ny brændeovn.

Nægter ejere at følge reglerne, har kommunerne mulighed for at give bøder.

Bolius oplyser endvidere, at hvis partikelfiltre til brændeovne viser sig at være effektive nok, kan det dog blive en mulighed at installere dem i stedet for at nedlægge brændeovnen.

Læs også