God strategi i forhold til Lov om hold af kvæg: Sikre din pension og gør din ejendom attraktiv for køber

Vi forventer ingen dispensation for bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg, og for at sikre din fremtidige pension og samtidig holde din ejendom attraktiv for køber, opfordrer vi til, at der laves en strategi frem i mod 2034.

Det er især kælvningsbokse, sygebokse og meter vandkar, som rammer flere landmænd i 2024. - Bedrifterne kan ofte klare sig igennem indtil 2034, da kravene i 2024 er inventarinvesteringer, flyt af låger og lignende. 
Hos KvægXperten tilbyder vi et opmålingsbesøg, hvor to kvægrådgivere kommer ud og måler stalden op i alle afsnit. Efterfølgende får du en udførlig rapport, hvor du tydeligt kan se, hvilke krav der er opfyldt, og hvilke der skal udbedres. Vi kommer ud og gennemgår rapporten med dig, så du ved præcis, hvor du står.

Af: Marie Sofie Futtrup, kvægrådgiver hos KvægXperten

Når vi har været ude og opmåle staldene, er der flere områder, der går igen. Det er især kælvningsbokse, sygebokse og meter vandkar, som rammer flere landmænd i 2024.

– Bedrifterne kan ofte klare sig igennem indtil 2034, da kravene i 2024 er inventarinvesteringer, flyt af låger og lignende.

Ved kravene til 2034 er billedet mere blandet. De landmænd der i 00’erne bevidst byggede stort, slipper overraskede let om ved kravene, her er det oftest tværgange der volder problemer, og ellers lever stalden videre.

Vi ser også de stalde, der er bygget før 2010 og som enten overholder danske anbefalinger 2001 og derfor glider igennem kravene på en overskuelig måde. Der er dog også stalde, som ikke kan gå under danske anbefalinger 2001 og derfor kræver en større ombygning, eller hvor man skal overveje alternative muligheder for at sikre fremtidig drift.

Endeligt ser vi også stalde, som har været bygget til af flere omgange, og hvor en tilbygning fra 2018 ikke lever op til kravene, som jo for bygninger bygget efter 2012 allerede er gældende, og denne stald er altså juridisk set ulovlig allerede nu.

Alternative løsninger

Flere gange har vi hørt landmænd sige, at det altid er muligt at skifte til Jersey eller sætte kvier ind i nuværende kostald. Det er dog ikke altid så ligetil.

Flere af målene for danske anbefalinger 2001 skelner nemlig ikke mellem stor og lille race, derfor gør det ikke nogen forskel, om det er Jersey eller Holstein, der går i stalden.

Kvier kan i nogle tilfælde være en løsning, men hvis der aldrig har gået kvier i stalden før, så bliver det en funktionsændring at skifte til kvier, som betyder, at stalden i stedet skal leve op til kommende krav, selvom stalden er bygget før 2010, det går typisk ud over de ældre kvier.

Derfor skal der tænkes i andre baner, eller overvejes alternative løsninger, når vi ser frem mod 2034 kravene.

Hvordan får du det bedste overblik

Hos KvægXperten tilbyder vi et opmålingsbesøg, hvor to kvægrådgivere kommer ud og måler stalden op i alle afsnit. Efterfølgende får du en udførlig rapport, hvor du tydeligt kan se, hvilke krav der er opfyldt, og hvilke der skal udbedres. Vi kommer ud og gennemgår rapporten med dig, så du ved præcis, hvor du står.

Ønsker du løsningsforslag, samarbejder vi med Robert Pedersen fra BK Nord. Her får du også en pris på, hvad det kan koste at implementere diverse løsningsmuligheder, så du er bedst muligt rustet til at fremtidssikre din bedrift.

Læs også