Nye stalde bliver godkendt på rekordtid

Kommunernes sagsbehandlingstid for husdyrgodkendelser var i 2017 kortere end nogensinde før. Det glæder miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, at landmændene hurtigt kan komme i gang med investeringer i nye stalde og udvidelser.

Landmænd kan i en række af landets kommuner på rekordtid komme i gang med at investere i nye stalde eller udvide bedriften.
Den seneste statistik viser, at kommunerne i gennemsnit er 4,3 måneder om at give tilladelse til en ny husdyrgodkendelse til landmænd.
I de seneste år er sagsbehandlingstiden for husdyrgodkendelser faldet, og den udvikling fortsatte i 2017. Den stærkt reducerede sagsbehandlingstid glæder miljø- og fødevareministeren.
- Det er godt, at det er blevet lettere at være landmand. En hurtig tilladelse har stor betydning for den enkelte landmand, der gerne vil udvide sin produktion, og det skal ikke være miljøgodkendelsen, der forsinker investeringerne i husdyrproduktionen unødigt.  Derfor er det glædeligt, at sagsbehandlingstiden fortsætter med at falde i kommunerne, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. 
Miljøstyrelsens nye statistik for 2017 viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 2,9 mdr. for små husdyrbrug, 4,1 måned for mellemstore husdyrbrug og, 4,4 måned for store husdyrbrug. I 2013 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 7,9 måneder. 
En hurtigere sagsbehandlingstid er noget, regeringen har presset på for.
- Vi har nu den laveste sagsbehandlingstid nogensinde. Når det er muligt, skyldes det, at langt de fleste kommuner nu har en hurtigere og mere smidig sagsbehandling af husdyrsagerne. Der er enkelte kommuner der halter bagefter, men der er ikke længere nogle gode undskyldninger for en for lang sagsbehandlingstid. Det er tydeligt for alle, at en miljøgodkendelse til et husdyrbrug kan udarbejdes på kort tid, siger Jakob Ellemann-Jensen. 

Ny husdyrregulering trådt i kraft

Den 1. august 2017 trådte en ny husdyrregulering i kraft, hvorefter emissionerne opgøres ud fra produktionsarealets størrelse, fremfor antallet af dyr i staldene.
Det har medført at der er blevet indsendt mange ansøgninger op til ikrafttrædelsen af de nye regler. Det kan betyde, at sagsbehandlingstiden stiger i 2018.
- Jeg ser derfor frem til, at kommunerne fortsætter med en meget hurtig sagsbehandling af sagerne, så vi kan få afsluttet alle de sager, der er sendt ind efter den gamle regulering. Når den nye husdyrregulering har fået lov at virke et stykke tid, skal sagsbehandlingstiderne være endnu kortere, siger Jakob Ellemann-Jensen.
Der er indtil nu afgjort 20 sager efter de nye regler, alle sager vedrørende små og mellemstore husdyrbrug. Her var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 1,5 måned. 
Miljøstyrelsen understøtter sagsbehandling ved fokus på brugervenlighed i sagsbehandlingssystemet husdyrgodkendelse.dk og løbende vejledning af kommuner og landbrugskonsulenter via helpdesk mm. I 2018 planlægges blandt andet en ny vejlednings-”turné” rundt i landet, hvor de nye husdyrbrugregler præsenteres og drøftes med kommuner og landbrugskonsulenter.

Sagsbehandlingstider
De 10 kommuner med kortest sagsbehandlingstid:
• Skanderborg
• Sorø
• Vordingborg
• Vejen
• Horsens
• Vesthimmerland
• Kalundborg
• Struer
• Brønderslev
• Viborg

De 10 kommuner med længst sagsbehandlingstid:
• Odense
• Læsø
• Nyborg
• Rebild
• Lolland
• Bornholm
• Langeland
• Slagelse
• Svendborg
• Odsherred
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs også