Timmermans vil tillade ny genteknologi

EU’s klimakommissær, Frans Timmermans, har foreslået mere lempelige regler for genmodifikation af landbrugsafgrøder.

Ifølge EU’s klimakommissær, Frans Timmermans, fungerer en ny genteknik, NGT, helt anderledes end GMO-teknikken, der er underlagt strenge regler. Derfor skal der nye regler på området.

EU-Kommissionen foreslår derfor to spor, hvor det ene er til planter, der er forædlet med kompleks teknik, hvor reglerne læner sig op ad GMO-reglerne.

Det andet spor er NGT, hvor man populært sagt speeder en proces op, som kunne være opnået med traditionelle forædlingsmetoder.

Hvis kommissæren får sin vilje, og planter udviklet med NGT-genteknik lettere kommer gennem godkendelsesprocessen, kan man måske hurtigere få for eksempel tørkeresistente planter.

- Med den ny teknik kan man klippe uønskede egenskaber ud. Dermed kan man hurtigere forædle planter, der bruges i landbruget. Vi vil måske se planter, der tåler tørke eller salt, siger planteavlskonsulent Lars Gammelvind fra Velas.

Hurtig forædling

Med NGT kan der formentlig spares års udviklings- og forædlingsarbejde til gavn for samfundet og landbrugserhvervet.

- Klima og miljø bliver vindere, og måske kan man frembringe planter, der ikke angribes af diverse sygdomme så som kartoffelskimmel, og derved sparer vi miljøet for planteværnsmidler, forklarer Lars Gammelvind.

Dermed kan den grønne omstilling af hele landbrugserhvervet komme til at gå langt hurtigere.

Læs også