Alternativ: Landbrugselever kan hjælpe til i corona-krisen

Det kan blive en mulighed for danske landmænd, der mangler arbejdskraft i den nuværende corona-krise at få hjælp fra landbrugselever. Men eleverne er stadig under uddannelse.

En række europæiske lande, blandt andet Polen og de baltiske lande, har valgt at lukke deres grænser i et forsøg på at tøjle coronavirus-udfordringen. Og det kan få betydning for danske landmænd, der har personer ansat fra de pågældende lande.

Men hvis man har brug for at få hjælp til arbejdsopgaver på den enkelte besætning, har man mulighed for at få hjælp fra elever på landbrugsskolerne. Til en vis grænse. For selv om der ikke er elever på landbrugsskolerne lige nu, modtager de stadig undervisning. Landbrug & Fødevarer har været i dialog med landbrugsskolerne, og melder nu ud til baglandet, fortæller områdechef i L&F, Anders Klöcker.

- Der er nogle elever, som jo har hænderne skruet rigtigt på, og har kendskab til det her område. Men de har selvfølgelig også undervisningspligt på distance, og har ikke fri og har eksamener fremadrettet, og det har vi jo også interesse i, at de klarer godt. Men de har også mulighed for at hjælpe til i nogle ydertimer, siger Anders Klöcker til Effektivt Landbrug.

Undervisningen fortsætter

Netop fokusset på, at eleverne fortsat er under uddannelse er vigtigt at holde, fortæller Jens Munk Kruse, der er forstander på Dalum Landbrugsskole.

- Fra undervisningsministeriet har vi fået at vide, at eleverne skal blive i undervisningen digitalt. Det foregår i almindelig undervisningstid. Eleverne går på skole, og det skal de selvfølgelig blive ved med. Eleverne har jo også travlt med undervisningen, siger han.

- Men hvis de har noget fritid til overs, er de selvfølgelig velkomne til at hjælpe til. Måske i første omgang på de bedrifter, hvor de er elever. Men det er vigtigt, at man ude på bedrifterne har respekt for, at eleverne stadig er under uddannelse, lyder det fra forstanderen.

Ifølge Anders Klöcker vil det være mest oplagt, hvis man i de enkelte landbrug primært vil have fokus på at få hjælp udenfor den normale skoletid mellem 8 og 16.

- Det kan være tidligt om morgenen. Hvis man står og mangler hænder til at malke, eller efter eftermiddagsprogrammet med fjernundervisning er slut, så opfordrer vi i den grad til, at man hos de lokale landmænd kontakter landbrugsskolerne og får hjælp til at finde nogle, der kunne være relevante her, siger områdechefen.

Rent statistisk set har Corona smitten ramt Danmark langt hårdere end både Polen og de baltiske lande. Officielt var der mandag morgen 864 Corona-smittede i Danmark mod 171 i Estland, 111 i Polen, 30 i Letland og ni i Litauen.

Læs også