bannerPos

Alternativ: Landbrugselever kan hjælpe til i corona-krisen

Det er helt fint at vise samfundssind og hjælpe til på besætningerne i den nuværende situation - så længe det ikke går ud over undervisningen, siger Jens Munk Kruse, forstander på Dalum Landbrugsskole.

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
16-03-2020 12:23
Det kan blive en mulighed for danske landmænd, der mangler arbejdskraft i den nuværende corona-krise at få hjælp fra landbrugselever. Men eleverne er stadig under uddannelse.

En række europæiske lande, blandt andet Polen og de baltiske lande, har valgt at lukke deres grænser i et forsøg på at tøjle coronavirus-udfordringen. Og det kan få betydning for danske landmænd, der har personer ansat fra de pågældende lande.

Men hvis man har brug for at få hjælp til arbejdsopgaver på den enkelte besætning, har man mulighed for at få hjælp fra elever på landbrugsskolerne. Til en vis grænse. For selv om der ikke er elever på landbrugsskolerne lige nu, modtager de stadig undervisning. Landbrug & Fødevarer har været i dialog med landbrugsskolerne, og melder nu ud til baglandet, fortæller områdechef i L&F, Anders Klöcker.

- Der er nogle elever, som jo har hænderne skruet rigtigt på, og har kendskab til det her område. Men de har selvfølgelig også undervisningspligt på distance, og har ikke fri og har eksamener fremadrettet, og det har vi jo også interesse i, at de klarer godt. Men de har også mulighed for at hjælpe til i nogle ydertimer, siger Anders Klöcker til Effektivt Landbrug.

Undervisningen fortsætter

Netop fokusset på, at eleverne fortsat er under uddannelse er vigtigt at holde, fortæller Jens Munk Kruse, der er forstander på Dalum Landbrugsskole.

- Fra undervisningsministeriet har vi fået at vide, at eleverne skal blive i undervisningen digitalt. Det foregår i almindelig undervisningstid. Eleverne går på skole, og det skal de selvfølgelig blive ved med. Eleverne har jo også travlt med undervisningen, siger han.

- Men hvis de har noget fritid til overs, er de selvfølgelig velkomne til at hjælpe til. Måske i første omgang på de bedrifter, hvor de er elever. Men det er vigtigt, at man ude på bedrifterne har respekt for, at eleverne stadig er under uddannelse, lyder det fra forstanderen.

Ifølge Anders Klöcker vil det være mest oplagt, hvis man i de enkelte landbrug primært vil have fokus på at få hjælp udenfor den normale skoletid mellem 8 og 16.

- Det kan være tidligt om morgenen. Hvis man står og mangler hænder til at malke, eller efter eftermiddagsprogrammet med fjernundervisning er slut, så opfordrer vi i den grad til, at man hos de lokale landmænd kontakter landbrugsskolerne og får hjælp til at finde nogle, der kunne være relevante her, siger områdechefen.

Rent statistisk set har Corona smitten ramt Danmark langt hårdere end både Polen og de baltiske lande. Officielt var der mandag morgen 864 Corona-smittede i Danmark mod 171 i Estland, 111 i Polen, 30 i Letland og ni i Litauen.

Landbruget går lige nu fri af coronakrisen

Landbruget er ofte et smertensbarn for mange banker. I denne krise skiller erhvervet sig positivt ud i forhold til mange andre erhverv – som det ser ud lige nu, lyder det fra en bank og en finanskoncern.

Fremtidens køer er sikret

Hos kvægavlsselskabet Viking kører inseminørerne som de plejer, dog med de corona-forholdsregler, der kendes fra det øvrige samfund. Produktionen kører uden problemer, der tappes stadig sæd, og lagrene er fyldt op.

Udenlandske medarbejdere strander ved grænsen

Udenlandske landbrugsmedarbejdere strander i disse dage ved de lukkede grænser rundt omkring i Europa på vej tilbage til deres danske arbejdspladser. Det skaber problemer for de danske landmænd, lyder det fra AgriNord.

Grænselukning lukker både ude og inde

Både Danmark og Tyskland har som bekendt valgt at lukke grænsen mellem de to lande på grund af corona-virussen – det giver udfordringer – også i landbruget

Nye muligheder for refusion og lønkompensation ved Covid-19-sygdom

En ny særlov gør udgiften mindre, hvis du eller en af dine medarbejdere bliver syge eller kommer i karantæne med Covid-19. Blandt andet kan man søge om refusion fra dag 1.

NAG regner ikke med, at coronakrisen kommer til at gå ud over forårsarbejdet

Vi tager en time og en dag ad gangen, men leverancerne kommer som de skal og vi gødning på lager, fortæller direktør Jens Lauritsen

Kun én grænseovergang for landbrugstransporter

Landbrugsmaskiner, traktorer og andre landbrugstransporter har kun én mulighed for at krydse den dansk/tyske grænse efter grænselukningen mellem de to lande – nemlig overgangen ved Sæd – og det er et problem mener LHN-formand.

DC opfordrer landmænd til at lade de fede køer blive i stalden

Restauranter er lukket ned og efterspørger derfor ikke lækre stykker oksekød. Derfor opfordrer Danish Crown til, man lader de store køer gå i stalden, for at undgå en overproduktion i forhold til den lavere efterspørgsel.

Corona aflyser også økodagen

Der bliver ingen publikum til den traditionsrige økodag, der ellers efter planen skulle løbe af stabelen den 19. april, oplyser Økologisk Landsforening.

Landbrugselever kan hjælpe til i corona-krisen

Det kan blive en mulighed for danske landmænd, der mangler arbejdskraft i den nuværende corona-krise at få hjælp fra landbrugselever. Men eleverne er stadig under uddannelse.

Hold de færdigfedede køer hjemme

De sydeuropæiske lande er hårdt ramt af Coronavirus, og det betyder, at nogle dyr er sværere at omsætte til de rette priser. Det er især de tunge køer over 350 kg. slagtevægt (700 kg levende) og fedme 4-5, der bør holdes hjemme, indtil situationen normaliserer sig, så vi forhåbentlig kan undgå at sætte noteringen for disse mærkbart ned, skriver Danish Crown Beef i en pressemeddelelse.

- Vi tager vores forholdsregler

Hos Lorens Peter Lorenzen på Als er der udenlandske medarbejdere i staben og sygeplejersker i familierne. Derfor skal man i en tid med corona og grænselukning bruge sin sunde fornuft, opfordrer han.

Regeringen indfører lønkompensation - men kun til store virksomheder.

Regeringen og arbejdsmarkedes parter har offentliggjort en aftale, der betyder, at virksomheder, der er ramt af coronavirus, kan få lønkompensation mod ikke at fyre medarbejdere. Ordningen kommer til at koste statskassen op mod 4 millarder kroner.

Forventer fortsat smidig griseeksport til Polen

Selv om Polen natten til søndag lukkede grænsen til omverdenen, vil det formentlig ikke give problemer for transporten af smågrise fra Danmark, er udmeldingen fra Niels Vinderslev.

Kan dine grise sprede corona-virus?

Der har været flere historier i omløb om dyr, som har været smittet med corona, COVID-19, og dermed spredt virussen. Men kan grise være smittebærere?

Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion

Det foreslås i et lovforslag, at arbejdsgivere får ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt til lønmodtagere, der er fraværende som følge af COVID-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende ret sygedagpenge de første 2 uger af sygeperioden for fravær som følge af COVID-19.

Polsk grænselukning omfatter ikke dyretransporter – men det bliver bøvlet

Nye tiltag fra polsk side formodes at få betydning for forsendelser af levende dyr, da der må forventes længere ventetid ved grænseovergangene, oplyser Fødevarestyrelsen. Risiko for at danske smågrise kan strande i udlandet.