Slagterier får hurtig hjælp til øget fleksibilitet

Større slagterier kan i de kommende måneder få brug for at producere på skæve tidspunkter med kort varsel på grund af Corona. Derfor giver miljøminister Lea Wermelin nu Miljøstyrelsen mulighed for at hastebehandle ansøgninger

CORONA For at sikre forsyningssikkerheden og dyrevelfærd har en række slagterier bedt om at kunne udvide driftstiden til også at omfatte aften, weekender og helligdage. Blandt andet har slagterierne påpeget, at arbejdet tilrettelægges, så medarbejderne ikke er tæt på hinanden, men der kan derfor være behov for at sprede arbejdet ud over en længere periode.
Normalt tager Miljøstyrelsens sagsbehandling af den slags driftsændringer 5-6 uger. Her bruges en del af tiden til offentlige høringer af blandt andet naboer til slagterierne.
På grund af den særlige situation, Danmark befinder sig i, har miljøministeren undtagelsesvist givet dispensation til, at Miljøstyrelsen kan gennemføre meget korte høringer af naboer og offentligheden i disse sager. Høringerne skal fortsat gennemføres, og dispensationen kan kun benyttes for at imødegå uholdbare situationer på slagterierne på grund af følgerne af Covid19-krisen. 
- Det er vigtigt, at de danske slagterier fortsat kan levere kød til butikkerne. Samtidig er det vigtigt, at det er muligt at tage hensyn til medarbejderne på slagterierne, og at dyrene ikke lider unødig overlast i den særlige situation, vi står i. Derfor har jeg i dag givet Miljøstyrelsen mulighed for hurtigt at se på, hvis slagterierne vil producere på skæve tidspunkter, siger miljøminister Lea Wermelin.

Flere nabogener

En udvidet driftstid kan betyde flere gener for særligt naboer, da der vil være lugt og støjgener for naboer i tidsrum, hvor det ikke plejer at lugte og støje. Miljøstyrelsen vurderer, at tillæg til øget driftstid kun bør gives i en kortere periode.
- Jeg kan godt forstå, hvis naboer til slagterier vil føle sig generet af, at der produceres på mere skæve tidspunkter. Derfor giver jeg kun dispensationen i en kortere periode. Det håber jeg på, at der er forståelse for i den ekstraordinære situation, vi er i, og naboerne skal fortsat høres, men helt undtagelsesvist bliver det gjort hurtigere end ellers, siger miljøminister Lea Wermelin.

jba

 

Læs også