Danske landmænd skal være på forkant

Den fødevarepolitiske tænketank Frej initiativtager til møde med toppolitikerne Ida Auken og Søren Gade, der samlede 30 landmænd i Sorø.

Deltagerne, herunder også de to tidligere ministre, kom med løsningsforslag på de opstillede udfordringer. Til venstre (med ryggen til) er det Ida Auken.
Det fra en af stifterne bag denfødevarepolitiske tænketank Frej, Marie-Louise Boisen Thøgersen, der i Landboforeningen Gefion bød velkommen til det første af tre identiske møder.
Alle tre møder blev holdt på én og samme dag tre forskellige steder i landet. Og alle tre steder med deltagelse af Søren Gade (V) og Ida Auken (R). Foruden i Gefion, var det i Patriotisk Selskab på Fyn og i Agri Nord i Aalborg.
- Det skal være slut med, at I sidder på bagsædet. I skal være med til at sætte præg på fremtiden, en bæredygtig fremtid. Det skal ske i erkendelse af, at vi alle har fejl og mangler. Det har vi som mennesker, det har vi som erhvervsudøvere, lød det fra Marie-Louise Boisen Thøgersen, som tilføjede:
- Men i dag skal det ikke handle om alle andre, men om os. Det skal ikke handle om tyskere eller om Ida Auken eller om Søren Gade, men om jer. Som landmænd, som producenter. Vi skal ikke kigge på udfordringer, men på løsninger.
Deltagergruppen ved mødet var 30 inviterede lokale landmænd, foreningsfolk, medlemmer af LandboUngdom, konsulenter og andre med tilknytning til landbruget.
Formålet med mødet var at bygge nye alliancer og samtidig sætte startskuddet for et nyt, bedre og bredere samarbejde i landbrugspolitikken.
 

Bange for et delt Danmark

På mødet udtrykte tidligere miljøminister Ida Auken frygt for, at Danmark brækker over i to dele.
- I by- og landmennesker. Jeg vil gerne være med til at bygge bro, være med til at etablere nye alliancer og opfordrer jer i landbruget til at gøre det samme.
Også Søren Gade udtrykte ønske om at bygge alliancer og bygge broer.
- Vi er godt i gang ved at tage dialogen sammen med jer ude i landbruget. Jeg er sikker på, at Ida og jeg godt kan skrive fælles indlæg om, hvordan vi synes, det skal være efter at have hørt jeres synspunkter.
 

Brainstormede

Derpå gik de fremmødte i gang med at brainstorme ud fra et klart defineret og ens koncept for de tre møder: Fire gange ti minutter og fire omstillingsprocesser til at brainstorme på fire forskellige udfordringer.
 
De fire emner var:
• Det er en udfordring, at landbruget bidrager med cirka 20 procent af de danske drivhusgasser.
• Forbrugerne er fra Venus, landmændene er fra Mars. Der mangler forståelse mellem forbruger og producenter.
• Den største trussel mod biodiversitet er tab af levesteder, habitater, og det er en udfordring, at dansk landbrug dækker over 60 procent af Danmarks areal.
• Sex sælger, men gør miljøtiltag? Det er en udfordring for landbruget, at det er svært at få en merpris for en merindsats for miljø, natur og klima.
 

Bolig, bønder og biler

I sit indlæg pegede Ida Auken på, at der har været manglende lydhørhed fra byernes side i forhold til landbruget, men også at pilen peger den anden vej.
- I må ikke forvente, at byen altid kommer ud på landet. I skal også tage ind til byen og forklare jeres synspunkter. Og nej, det er ikke rigtigt, at alle i byen sidder og drikker kaffe eller spiser speltbrød. I skal huske, at der også er nogle i byerne, der kan noget – og omvendt , sagde den radikale politiker, der tilføjede:
- I skal være på forkant, også når det gælder bioenergi. I skal ikke komme med piv, hyl og skrig. I skal selv tage ryk i retning af et mere biobaseret samfund.
Søren Gade fulgte op og sagde: - Jeg er sikker på, at en del af miljødebatten i efteråret kommer til at handle om bolig, bønder og biler. Vær på forkant og byd allerede nu ind i debatten.
 
»- Jeg er sikker på, at en del af miljødebatten i efteråret kommer til at handle om bolig, bønder og biler.«
 
Søren Gade
 
 

Læs også