bannerPos

Lad markskydning fortsætte

Det har ikke voldt problemer, at dyr skydes i marken, så hvorfor ændre reglerne, spørger Erling Bonnesen. Arkivfoto: Henrik Sieben

Debatindlæg

23-08-2019 07:33
Skydning af avlsdyr på marken skal nedbringes. Den praksis skulle hindre, at udegående dyr blev stressede af transport op til slagtning, og det bør kunne fortsætte, mener Erling Bonnesen, der har stillet to spørgsmål til fødevareministeren.

Af Erling Bonnesen, landbrugsordfører og medlem af Folketinge (V)

Markskydning har fungeret uden problemer, siden geværet blev opfundet og skal have lov at fortsætte efter min mening.

Jeg undrer mig meget over ny melding fra Fødevarestyrelsen om, at markskydning af kvæg mv. skal stoppes i langt de fleste tilfælde.

Det forlyder, at man henviser til hygiejneregler og EU.

Så er det bare, jeg spørger: Når det hidtil har fungeret godt, mig bekendt uden problemer, hvorfor så stramme det?

Dårligere løsning

Den hidtidige markskydning af kvæg mv. har fungeret, så dyrene nærmest ikke opdager noget, hvorimod når de skal til at bakses op i vogn eller lastbil og køres til slagter, hvilket i mange situationer vil være nærmest umuligt og tilmed give dyrene stress, så bliver det nærmest en dårligere løsning.

Når der henvises til hygiejneproblemer, så må jeg bare sige, at det har jeg aldrig hørt om skulle være et problem.

- Når det hidtil har fungeret godt, mig bekendt uden problemer, hvorfor så stramme det?

Nu rejser jeg sagen for ministeren og jeg har stillet nedenstående to spørgsmål til ministeren, så vi forhåbentlig kan få gjort noget ved sagen.

Min holdning er at markskydning af kvæg mv. skal have lov at fortsætte som hidtil/tidligere.

Ønsker to svar

Spørgsmål til fødevareministeren:

1 Vil fødevareministeren tage sagen om markskydning af kvæg mv. til overvejelse og behandling, herunder rette evt. nødvendig henvendelse til EU, med henblik på, at den hidtidige praksis med markskydning af kvæg mv., der har fungeret i mange år uden problemer, kan fortsætte som hidtil/tidligere?

2 Fødevareministeren bedes redegøre for hvorfor reglerne for markskydning af kvæg mv. aktuelt strammes, herunder om der er i forhold til evt. EU-regler på området er tale om minimumsregler i Danmark eller der er tale om ekstra stramme regler i Danmark, og hvordan reglerne er i Danmark i sammenligning med Tyskland, Frankrig, Polen, Litauen og Bulgarien?

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Én guldmedalje og 39 sølvmedaljer i Hannover

John Deere løber sammen med Joskin med den eneste guldmedalje, der er uddelt til den kommende Agritechnica-udstilling i november. Danske Samson får sølv for en NPK-sensor.

Afventende stemning på svinemarkeder

Den fornyede fremgang i eksporten af svinekød til Kina har skabt en afventende stemning på de europæiske markeder, lyder det fra Danish Crown. I denne uge er noteringen uændret.

Godt høst-år målt på beredskabet

Høsten 2018 var en rekordhøst, hvis man tæller antal mejetærsker- og markbrande. Høsten 2019 er også en rekordhøst – dog på en meget mere positiv måde. Danske landmænd har generelt haft et godt udbytte og af god kvalitet for de fleste afgrøder landet over.

Vestjyllands Andel køber op i grovvarefirma

Vestjyllands Andel overtager 75 procent af aktiemajoriteten i grovvareselskabet Adival.

L&F: Der skal flere penge til jordfordeling

Den pulje, som forligspartierne bag tørkepakken er blevet enige om at afsætte til jordfordeling, er en start, men for lille, mener formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale

En bred politisk aftale mellem regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken bliver startskuddet til en grøn multifunktionel jordfordeling. 150 mio. kroner er afsat til, at op til 6.800 hektar landbrugsjord ud fra lokale interesser kan blive omfordelt i lokale multifunktionelle projekter, der for eksempel både understøtter vandmiljø, klima, friluftsliv og drikkevandsbeskyttelse.
Side 1 af 1636 (32717 artikler)Prev1234567163416351636Next