Folkekirken lancerer kortværktøj til reduktion af CO2-udledning

Snart åbnes et nyt, interaktivt kort med data om folkekirkens jorder, som viser, hvor der er potentiale for at udtage lavbundsjord, plante skov, dyrke økologisk landbrug, opsætte solceller eller lave naturgenopretning.

Målet er, at kortet skal hjælpe til at reducere CO2 og fremme biodiversiteten på folkekirkens jordarealer i hele Danmark. Det interaktive kort skal vejlede menighedsråd såvel som potentielle samarbejdspartnere med at træffe bæredygtige beslutninger for forvaltningen af jorden.

Henrik Stubkjær, der er styregruppeformand for Folkekirkens Grønne Omstilling og biskop over Viborg Stift, understreger, at det nye værktøj også er en åben invitation til at være med i debatten om jorderne:

- Med kortet, som gøres offentligt tilgængeligt, vil vi inspirere ikke kun os selv i menighedsråd og provstiudvalg men også række ud til kommuner, regioner, aktører indenfor vedvarende energi og skovrejsningsprojekter, økologiske landmænd og naturorganisationer. Med dette overblik vil vi alle kunne bidrage langt mere aktivt til at reducere CO2-udledningen og forbedre biodiversiteten i hele Danmark.

Læs også