Skindkvalitet er med til at afgøre erstatning

Ved beregning af den enkelte minkavlers erstatning tages der blandt andet udgangspunkt i bedriftens historisk opnåede skindpris.

Ved beregning af minkavlernes erstatning tages der udgangspunkt i en række individuelle forhold, herunder antal dyr på bedriften, den historisk opnåede skindpris, avlerens omkostningseffektivitet og produktionsapparatets restlevetid.

Jo flere dyr, jo højere skindpris, jo højere effektivitet og jo længere restlevetid for kapitalapparatet, jo højere beregnet erstatning.

Det fremgår af et faktaark, som de danske myndigheder har lavet.

Modellen til erstatning til minkavlerne består af tre hovedelementer:

1. En erstatning for mink, der er slået ned i 2020, men som ikke er pelset, og derfor ikke kan sælges i 2021.

2. En erstatning for tabt fremtidig indtjening i 2022-2030.

3. Den forventede restværdi af minkavlerens kapitalapparat i 2030, herunder stalde, bure, mm.

Korrektioner

Erstatning for mink slået ned i 2020 tager udgangspunkt i det antal mink, den pågældende avler har slået ned, men ikke pelset, i 2020. Minkavleren modtager en erstatning pr. mink og vælger selv, om erstatningen skal udregnes ud fra gennemsnittet af 2019- og 2020-prisen eller ud fra den realiserede pris ved Kopenhagen Furs auktioner i 2021, dog maksimalt 250 kroner pr. skind.

Fra den beregnede erstatning modregnes alle sparede udgifter, herunder til foder, dyrlæger, pelsning, osv., i 2020.

Den forventede, fremtidige indtjening for den enkelte avler baseres på en forventet pris på minkskind udregnet som et gennemsnit af de seneste ti års priser, dog fraregnet højeste og laveste værdi.

Prisen for den enkelte avler vil blive korrigeret for kvaliteten af avlerens skind målt ved de opnåede priser i 2017-2019 sammenlignet med gennemsnitspriserne i årene. Dog kan korrektionen for kvalitet maksimalt føre til en pris, der er 5 procent højere end gennemsnittet.

En avler, der leverer skind af gennemsnitlig kvalitet, får ifølge erstatningsmodellen en skindpris for dyr slået ned i 2020 på mellem 160 og 250 kroner pr. skind.

I beregningen for tabt fremtidig indtjening vil skindprisen ligge på 333 kroner.

Avleren med høj skindkvalitet vil få fem procent mere for sine skind – det vil sige mellem 168 og 263 kroner pr. skind, mens skindprisen i beregningen for tabt fremtidig indtjening vil ligge på 349 kroner.

Avlere, der har en mindre effektiv drift og dermed højere produktionsomkostninger, vil få en lavere beregnet erstatning.

Fratrækkes

De faktiske omkostninger ved produktion af minkskind på den pågældende bedrift trækkes fra. Dog kan omkostningerne ikke fastsættes lavere end 75 procent af gennemsnittet, og for lønomkostninger er det en forudsætning, at der minimum udbetales overenskomstmæssig løn.

I forhold til producerede mængder tages der udgangspunkt i antal avlstæver og dermed producerede mink i 2019.

For hver minkavler gives der også erstatning for den skønnede restværdi af kapitalapparatet i 2030. Kapitalapparatet afskrives over maksimalt 15 år.

Den gennemsnitlige gæld på 8,7 millioner kroner pr. minkfarm er i øvrigt inklusiv stuehus, jord, m.m.

mip

 

Læs også

Gigant-bøder: Pas på ulovligt ansatte udlændinge
Spar hundredtusindvis af kroner ved ejendomshandler
Danske svineproducenter skærer i gælden som aldrig før
Rådgiver: Mælkeproducenter kan forvente øget pres
Forvent attraktive priser i 2021
Overvej at sælge dit naturareal nu