Nordea: ESG er vigtigt for dansk landbrugs fremtid

Vurderingen af fremtidig finansiering foregår allerede efter EU's ESG-taksonomi. En udvikling, der kommer til at fortsætte i fremtiden, mener Nordeas landedirektør for Landbrug, Morten Riget.

Hos medarbejderne i Nordeas Landbrugscentre er der i øjeblikket stort fokus på bæredygtighed.

Det fokus udmønter sig i, at rådgivningen og dermed finansieringen af landbrug i højere grad tager udgangspunkt i en vurdering af bedriftens indsats på klima- og miljøområdet, på det sociale område og det ledelsesmæssige.

Hos Nordea tager rådgivningen afsæt i EU-taksonomien ESG (Environment, Social, Governance), som netop omhandler virksomheders indsats på områderne. Og det er allerede nu en vigtig del af måden, man vurderer, om en virksomhed kan opnå finansiering eller ej.

- En landbrugsvirksomhed med stort ESG-fokus vurderer vi faktisk til at være mere værdifuld end én, der ikke har. Simpelthen fordi den vil være mere konkurrencedygtig over tid, siger Morten Riget, landedirektør for landbrug i Nordea.

Ude hos kunderne er samtalerne gradvist ved at ændre sig. Fra at have koncentreret sig mest om soliditet og likviditet i vurderingen, er der nu kommet andre parametre, som spiller ind.

- Nogle af de emner, som kommer på bæredygtighedsagendaen, er eksempelvis arbejdsmiljø. Og det kommer også til at fylde mere i vores samlede vurdering af kunden. Det er utroligt vigtigt for at have en robust virksomhed på den lange bane. Tiden er inde til at tage nogle træk på dette område, siger Peter Haugaard Christensen, områdedirektør for Landbrug, Jylland Syd og Fyn hos Nordea.

Tæt samarbejde med Kokkenborg

Gennem længere tid har Nordea og Kokkenborg haft et tæt samarbejde på netop ESG-dagsordenen.

- Vi har været åbne og ærlige overfor hinanden. Og på den måde har vi haft et tæt samarbejde med det fokus, at begge parter har skullet blive skarpere på ESG-dagsordenen, siger Peter Haugaard Christensen.

Samarbejdet har blandt andet udmøntet sig i, at Nordea i samarbejde med Kokkenborg har uddannet deres landbrugsrådgivere i, hvad der rører sig i virkeligheden.

- Det har været win-win for begge parter, siger Peter Haugaard Christensen.

Læs også