Priser på gødning, energi og foder er steget kraftigt

Ny statistik viser, at landmændene må tåle store prisbevægelser for tiden. Især priserne på energi, gødning og foder er steget.

Under overskriften »Store prisbevægelser for jordbruget« sætter Danmarks Statistik nu eksakte tal på, hvor stærkt det går med prisstigningerne og prisfaldene i erhvervet.

- På omkostningssiden viser priserne på jordbrugets forbrug i produktionen kraftige stigninger over det seneste år. Især priserne på energi, gødning og foder steg. Prisen på kunstgødning er steget mest med 30 procent, hvilket skyldes flere faktorer blandt andet priser på energi, der betyder meget for fremstillingen af gødning, hvilket har medført et mindre udbud af gødning på verdensmarkedet, skriver Danmarks Statistik i publikationen »Nyt fra Danmarks Statistik« mandag.

Samtidig er prisen på foder steget 12 procent over det seneste år, hvilket skyldes en kombination af højere priser på korn og andre råvarer samt højere fragtrater.

Voldsomt forringet bytteforhold

Prisstigningerne er kommet samtidig med, at priserne på svin er faldet med ni procent – og her spiller svinepesten i Europa og Covid-19, som vi alle ved, ind. Prisen på fjerkræ er også faldet med knap 5 procent det seneste år, viser tallene fra Danmarks Statistik.

Anderledes godt går det for mælkeprisen, der er steget med 10 procent i forhold til tredje kvartal 2020 – og nu ligger 20 procent over prisniveauet i 2015 – i øvrigt ligesom prisen på korn.

Konsekvensen er et voldsomt forringet bytteforhold for svineproducenterne, og det forventes at føre til dårligere årsregnskaber for bedrifter med svin i år end de seneste år.

Svinebestanden i Danmark er senest optalt pr. 1. oktober, og den viser et mindre fald i bestanden af søer og et noget større fald i antallet af polte.

Tallene kan studeres nærmere i www.statistikbanken.dk og i »Nyt fra Danmarks Statistik«.

Læs også