Godt år for dansk økologi

2021 var overordnet set et godt år for økologiske bedrifter. For økologisk malkekvæg blev det endda et rekordår, hvor driftsresultaterne havnede på gennemsnitligt 1,8 millioner kroner.

Driftsresultatet for økologiske bedrifter steg i gennemsnit fra 2020 til 2021 med 0,4 millioner kroner til 1,4 millioner kroner.

Den procentvise stigning har været størst for bedrifter med malkekvæg med 52 procent. Herefter kommer planteavl med 43 procent og svin med 38 procent. For bedrifter med fjerkræ er stigningen på 12 procent. 

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

 

Efter reducering af driftsresultatet med en beregnet aflønning af ejerens timer, blev det gennemsnitligt til et overskud på 880.000 kroner, hvilket er tæt på en fordobling af resultatet fra året før.

Rekordår for øko-mælk

For økologiske bedrifter med malkekvæg blev 2021 et rekordår med et gennemsnitligt driftsresultat på 1,8 millioner kroner. 

Gennemsnittet dækker over en spredning, hvor de 66 bedrifter med mindst 300 malkekøer opnåede et resultat på 4,1 millioner kroner, mens de 298 bedrifter med færre end 300 malkekøer opnåede et resultat på 1,4 millioner kroner i gennemsnit. 

Mælkeprisen steg med 6 procent og satte dermed også rekord. For økologiske bedrifter har det medført en stigning på 17 øre i afregningsprisen, der er steget til 3,45 kroner pr. kg. 

I 2022 er priserne på mælk fortsat med at stige. De nyeste tal for de første otte måneder af 2022 viser en prisstigning på 32 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Svinebedrifters økonomi svinger

Driftsresultatet for økologiske svinebedrifter steg 38 procent til et gennemsnit på 2,0 millioner kroner, hvor prisen pr. solgt slagtesvin steg med 269 kroner og blev 2.410 kroner i 2021. 

Det står i kontrast til udviklingen for de konventionelle svinebedrifter, der oplevede en tilbagegang på 65 procent til 0,9 millioner kroner, mens priserne for svin og svinekød faldt med 16 procent.

 

De økologiske svinebedrifter adskiller sig derudover fra de konventionelle svinebedrifter ved at være mindre. I gennemsnit var der 186 dyreenheder på økologiske svinebedrifter, mens der var et gennemsnit på 443 dyreenheder på konventionelle bedrifter. 

I 2021 udgjorde de økologiske svinebedrifter knap 3 procent af det samlede antal svinebedrifter. 

Flere svine- og plantebedrifter 

Antallet af fuldt omlagte økologer steg i 2021 til 759 bedrifter eller 10 procent af det samlede antal heltidslandbrug mod 9 procent i 2020. For økologiske svinebedrifter og planteavlere er der blevet henholdsvis 8 og 17 flere bedrifter siden sidste år, mens antallet af økologiske bedrifter med malkekvæg er faldet med 6 og antallet af økologiske fjerkræsbedrifter er uændret. 

Andelene af heltidslandbrug omlagt til økologi er størst blandt bedrifter med fjerkræ og malkekvæg med henholdsvis 21 procent og 15 procent i 2021. For planteavl og svinebedrifter er henholdsvis 8 procent og 3 procent af heltidslandbrug omlagt til økologi i 2021. 

Målt på antal er malkekvæg stadig den største delsektor med 364 bedrifter.

Læs også