Sådan prioriterer du dine investeringer i marken til 2023

Det er vigtigt, at man har tilstrækkelig tørrekapacitet, og at man for eksempel energioptimerer. Og snart udløber muligheden for tilskud til præcisionsmaskiner, lyder det fra Sagro-rådgiver.

Det er vigtigt, at man har tilstrækkelig tørrekapacitet, og at man for eksempel energioptimerer. Og snart udløber muligheden for tilskud til præcisionsmaskiner. Foto: Sagro

Et godt høstår har for mange givet råderum til at optimere på bedriften. Men hvor skal man starte?

Alfa og omega er, at man har styr på sine jordprøver og ikke mindst sine dræn. Begge dele er fundamentale for, at man kan avle topudbytter.

- Heldigvis er der rigtig mange, der har rigtig godt styr på den del. Men måske man nogle steder skulle benytte de kommende måneder til at gå disse ting efter, siger planterådgiver hos Sagro, Niels Holmgaard.

Dernæst skal man se på, om man har en passende kapacitet til sin gylle. Er den presset, så man nogle gange kører en ekstratur i rapsen for at komme af med noget, bør man måske overveje at starte med at give gylletanken et overdække.

- På den måde kan man øge kapaciteten med omkring 20 procent, fordi man undgår regnvand i tanken, siger han.

Men når der er styr på disse ting, er det tid til at se mere på andre ting.

Slår tørrekapaciteten til?

Mange har gennem årene lagt til arealet på bedriften ved enten at købe eller leje mere jord. Det betyder, at man får større udbytter, og derfor har man også brug for større tørre- og lagerkapacitet.

- Hvis man er i tvivl om, hvorvidt ens tørrekapacitet er tilstrækkelig, kan man slå op i en tabel. Det er et fint lille regnestykke, som vi gerne hjælper med, siger Niels Holmgaard.

Som regneeksempel kan man tage følgende: Har man 100 tons hvede med 20 procent vand, som skal tørres ned til 14 -15 procent vandindhold, er det vigtigt, at kornet ikke når højere op end 2,5 meter. Det giver behov for en blæser, der kan levere 350 m3 luft per ton korn i timen.

Det er her, højden af kornet bliver relevant, for den højde på kornstakken giver et modtryk på 100 mm vandsøjletryk for at kunne tørre afgrøden en gang. Modtrykket er den modstand, som kornet yder tørreluften op igennem afgrøden.

- Det svarer til, at man skal bruge en 25 hk blæser, der kan levere 35.000 m3 luft i timen ved et modtryk på 100 mm vandsøjle, siger han.

I figuren kan man se, hvordan sammenhængen er mellem modtryk og luftydelsen pr. time. Den er lavet af Løkkes Maskinfabrik, der er en af producenterne af tørringsblæsere i Danmark.

Desuden er det vigtigt, at ens tørresystem styres, så man ikke har et voldsomt overforbrug af el til tørreblæseren eller energi til varmekilden - af åbenlyse årsager. For ofte er varmekilden enten en gas- eller dieselbrænder.

- Derfor er et godt styresystem til tørreriet en god investering, da den kan tænde og slukke for blæser og varmekilde, så der ikke overtørres.

Præcisionsudstyr

Præcisionsudstyr til optimering i brug af gødning og planteværn undergår en rivende udvikling i disse år. Det giver nye muligheder for optimering.

Gødningen kan fordeles mere præcist, og det giver en besparelse i gødning, og samtidig erstatter det nogle af bedriftens efterafgrøder.

Præcisionsudstyr på marksprøjten kan give besparelser i brugen af planteværn med pletsprøjtning i områder på marken ud fra drone- og satellitmålinger.

- Det er alt sammen noget, der kan lige en god investering. Lige nu er der mulighed for at søge tilskud til at investere i disse teknologier, men den mulighed udløber snart. Derfor vil jeg anbefale, at man overvejer, om det ikke var nu, man skulle investere, siger Niels Holmgaard.

Her anbefaler han, at man henvender sig til Sagros datterselskab Byggeri & Teknik, som har »helt styr på den del«.

Der er også en anden årsag: Med nye muligheder plejer der også at følge ny lovgivning med.

Det er dog endnu ikke et krav, at man bruger præcisionsudstyr i markerne.

- Men det vil ikke være usandsynligt, at det sker inden for en overskuelig fremtid. Særligt i forhold til brug af bestemte planteværn. Det bliver mere og mere aktuelt, som tiden går, siger han.

- Så står såmaskinen snart til udskiftning, så mener jeg klart, at man skal investere i præcisionsudstyr her, så såmaskinen kan graduere gødningstildelingen og såsædstildelingen alt efter markens beskaffenhed, da det vil give en mere ensartet afgrøde, siger han.

Til sidst kommer traktoren

Først når alt ovenstående er på plads, kan det blive relevant at se på alderen på de andre maskiner som f.eks. traktoren. Mange har et fast udskiftningsinterval, som måske betyder, at det er ved at være tiden.

- Men det er vigtigt, at man har styr på det andet, inden man bruger penge på en ny traktor, selv om det alt andet lige nok er sjovest, siger Niels Holmgaard.

Desuden skal mange til at se på brakarealerne, som står over for at skulle udvides.

- Her man kan da overveje, om man har brug for en ny slåmaskine, hvis ikke man lejer sig til en, siger han.

Investeringer i marken

Anbefalet prioriteret rækkefølge:

Dræn og jordprøver

Gylletanke

Tørrekapaciteten:

Er den tilstrækkelig efter udvidelse af dyrkningsarealet?

Tørrer man unødvendigt? Husk energioptimering

Præcisionsudstyr: Jordbearbejdningsmaskiner og udstyr til såning og planteværn

Andet udstyr, herunder traktor og udstyr til slåning af brakarealer

Læs også