Digitale muligheder og øget rådgivning giver bedre bundlinje hos landmænd

Ny analyse viser, at 19 landmænd, der var de første til at teste Seges’ digitale økonomistyringsprogram Dashboard, har oplevet markante forbedringer af deres økonomi.

Da Dashboard blev udviklet af Seges i 2017-2018, skete det i samarbejde med 19 mælkeproducenter, der alle fik Dashboards stilet til rådighed, hvor de blandt andet kunne de se deres kortperiodiske fremstillingspris på mælk. Nu viser en analyse af deres regnskaber fra den periode, at deres økonomiske resultater har forbedret sig markant gennem udviklingsforløbet sammenlignet med en tilsvarende gruppe på 600 mælkeproducenter. 

- De 19 mælkeproducenter forbedrede således deres afkastningsgrad med 4,4 procentpoint i forhold til sammenligningsgruppen, ligesom de sænkede deres fremstillingspris med 4 øre pr. kg. EKM. 4 øre svarer til cirka 130.000 kroner pr. år i øget indtjening pr. bedrift, påpeger Seges.

Skyldes Dashboard

Ifølge de 19 landmænd gav Dashboard dem et løbende og opdateret overblik over bedriftens økonomiske status, så de havde mulighed for at reagere hurtigt og igangsætte indsatser, hvis de ikke længere fulgte deres budget.

- Deres økonomistyring blev simpelthen bedre, fordi de fik forbedret tilgængeligheden til deres egne data. Samtidig gjorde de løbende data, at deres beslutningsgrundlag bestod af mere fakta og mindre gætteri, lyder det fra Seges, og fortsætter:

- Derudover blev de langt mere bevidste om deres omkostningsstyring, fordi de nærmest øjeblikkeligt blev konfronteret, når en omkostning gik ind på Dashboardet. Den øjeblikkelige feedback betød for flere af dem, at de reducerede deres omkostningsniveau og aktivt arbejdede på at overholde deres budget. 

Forståelse

Ifølge Seges gav det at kunne se fremstillingsprisen i Dashboardet også landmændene en forståelse for rentabiliteten i deres produktion, og hvordan de selv kan påvirke bundlinje i kraft af omkostningsstyring.

- For mange af landmændene er fremstillingsprisen også blevet et omdrejningspunkt, og de bruger den både overfor banken og medarbejderne, ligesom de sætter mål om at forbedre fremstillingsprisen og arbejder aktivt henimod det, oplyser Seges.

Rådgivningshjælp

Vibeke Hjorslev Rasmussen, specialkonsulent i Seges Erhvervsøkonomi, er ikke i tvivl om, at digitale produkter som Dashboard er fremtiden. Samtidig fremhæver hun, at de gode resultater fra udviklingsprojektet også skyldes øget opfølgning fra landmændenes økonomikonsulenter. 

- Der er ingen tvivl om, at de her landmænd har oplevet at få en større indsigt og mere bevågenhed på deres økonomi i kraft af, at de fik adgang til Dashboardet. Men de har også oplevet, at vi og deres rådgivere oftere fulgte op på, hvordan det gik med Dashboardet, fordi de var en del af udviklingsprojektet. Og den tættere rådgivning har helt sikkert også medvirket til den markante forbedring af deres økonomi, konkluderer Vibeke Hjorslev Rasmussen, der stod i spidsen for udviklingsprojektet. 

mip

Læs også